REKLAMA

DTP S.A.: DTP SA Odwołanie Członków Rady Nadzorczej

2016-05-25 15:56
publikacja
2016-05-25 15:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 42 / 2016 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
DTP S.A.
Temat
DTP SA Odwołanie Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwały w przedmiocie odwołania następujących członków Rady Nadzorczej, ze skutkiem na moment powzięcia uchwały:

(1) Piotr Spaczyński,
(2) Hubert Rozpędek,
(3) Tomasz Zapała,
(4) Przemysław Cieszyński,
(5) Robert Ditrych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-25 Karol Marek Piętka Członek Zarządu
2016-05-25 Vladimir Varbanov Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki