REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu V Opcji

2019-11-29 15:49
publikacja
2019-11-29 15:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Postanowień Programu V Opcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 9/2019 z 8 kwietnia 2019 r., nr 11/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r., nr 21/2019 z dnia 30 maja 2019 r., Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 02/11/19 w sprawie przyjęcia Postanowień Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. („Program”). Zgodnie z Programem, jeśli Pan Mikołaj Konopka zaakceptuje uczestnictwo w Programie, otrzyma jednorazowo opcje uprawniające do objęcia łącznie 250.000 akcji Dom Development S.A. za cenę w kwocie 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy) za akcję. Realizacja przedmiotowych opcji będzie limitowana do 50.000 akcji w jakimkolwiek okresie 12 kolejnych miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2020 roku, z tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2029 roku.

Powyższy Program jest jedynym z dwóch programów opcji menedżerskich funkcjonujących obecnie w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2019-11-29 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki