REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2022 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał

2022-07-26 14:56
publikacja
2022-07-26 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik-projekty-uchwal-nwza-30-08-2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik-do-projektu-uchwaly-NWZA-nr-5-opinia-Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik-do-projektu-uchwaly-NWZA-nr-7-Polityka-roznorodnosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwala-Zarzad-05_07_22.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
uchwala-RN-01_07_22.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 sierpnia 2022 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. zwołanego na dzień 30 sierpnia 2022 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał.
Załączniki
Plik Opis
załacznik-projekty-uchwal-nwza-30-08-2022.pdfzałacznik-projekty-uchwal-nwza-30-08-2022.pdf Projekty uchwał NWZ 30.08.2022
załacznik-do-projektu-uchwaly-NWZA-nr-5-opinia-Zarządu.pdfzałacznik-do-projektu-uchwaly-NWZA-nr-5-opinia-Zarządu.pdf Załącznik do projektu uchwały NWZ nr 5, opinia Zarządu
załacznik-do-projektu-uchwaly-NWZA-nr-7-Polityka-różnorodności.pdfzałacznik-do-projektu-uchwaly-NWZA-nr-7-Polityka-różnorodności.pdf Załącznik do projektu uchwały NWZ nr 7, Polityka różnorodności
uchwala-Zarzad-05_07_22.pdfuchwala-Zarzad-05_07_22.pdf Uzasadnienia projektów uchwał NWZ 30.08.2022
uchwala-RN-01_07_22.pdfuchwala-RN-01_07_22.pdf Opinia Rady Nadzorczej o projektach uchwał NWZ 30.08.2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2022-07-26 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki