REKLAMA

DAMF INWESTYCJE S.A.: Rejestracja Połączenia Spółki.

2020-12-28 19:07
publikacja
2020-12-28 19:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-28
Skrócona nazwa emitenta
DAMF INWESTYCJE S.A.
Temat
Rejestracja Połączenia Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2020r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego ELKOP SE, powziął informację o rejestracji połączenia Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku oraz związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego ELKOP SE stosownie do postanowień Planu Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. oraz uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 sierpnia 2020r. (raport nr 17/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r.)

Wobec powyższego Emitent informuje, że w dniu 28.12.202r. doszło do połączenia Emitenta jako spółki Przejmowanej ze spółką ELKOP SE z siedzibą w Płocku jako spółki Przejmującej stosownie do postanowień Planu Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. poprzez przeniesienie całości majątku spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku na spółkę ELKOP SE w zamian za akcje wyemitowane przez ELKOP SE w liczbie 6.647.200 (sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji serii B na rzecz akcjonariuszy spółki DAMF Inwestycje S.A., które to akcje zostaną przydzielone akcjonariuszom Emitenta.

Emitent informuje, że wraz z połączeniem akcjonariusze Emitenta stali się akcjonariuszami spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku a ponadto skutkiem połączenia jest rozwiązanie Emitenta i przejęcie całego jego majątku przez ELKOP SE.

Zarząd Emitenta niniejszym wyraża podziękowania za wieloletnią i owocną współpracę dla akcjonariuszy Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki wszystkich kadencji, pracowników Spółki oraz wszystkich tych którzy mieli swój wkład w rozwój i działalność Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-28 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki