REKLAMA

D&D Spółka Akcyjna: Otrzymanie wyroku w sprawie odszkodowania w następstwie czynu nieuczciwej konkurencji

2014-06-19 00:06
publikacja
2014-06-19 00:06
Syndyk D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej („Spółka”) informuje, iż otrzymał od Kancelarii Adwokackiej obsługującej Spółkę informację o wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości D&D Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej przeciwko pozwanej Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie co do odszkodowania w następstwie czynu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z treścią otrzymanego wyroku Sąd zasądził: - od pozwanej na rzecz powoda kwotę 867.562,39 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 8 maja 2012 do dnia zapłaty, - oddalić powództwo w zakresie kwoty 930.880,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) oraz odsetek ustawowych za okres przed dniem 8 maja 2012 r. Treść wyroku nie jest prawomocna. Spółka o złożeniu pozwu informowała raportem bieżącym EBI nr 16/2013. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Ligus-Syndyk
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki