Czy mogę skorzystać z abolicji? ZUS odpowiada

O tym, że ZUS umarza „jakieś” zaległe składki chyba słyszał każdy. Zastosowanie przepisów ustawy abolicyjnej w praktyce rodzi jednak wiele pytań i wątpliwości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił je wyjaśnić, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania.
Abolicja ZUS w pytaniach i odpowiedziach

foto: thinkstock


Ustawa abolicyjna, a dokładnie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, dotyczy tylko zaległości w opłacaniu składek za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Abolicją objęte są nieopłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, opłaty prolongacyjne koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne naliczone przez ZUS za ten sam okres.

Czy to mnie dotyczy?

Tak, możesz skorzystać z umorzenia, jeśli spełniasz określone w ustawie kryteria. Ustawa abolicyjna dotyczy tych osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzonej działalności. Rozumie się przez to: prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, bycie twórcą lub artystą, osobą prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, bycie wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej albo partnerskiej.

Nie mam zaległości, ale czy należy mi się zwrot?


stres » Co zrobić, gdy zapłaci się niewłaściwą kwotę podatku lub składek ZUS?

Chociaż wiele osób uzna to za niesprawiedliwe, to ustawa abolicyjna nie przewiduje możliwości umorzenia należności, które zostały wcześniej zapłacone. Krótko mówiąc, ZUS podaruje należności tylko swoim dłużnikom, ale nie zwróci pieniędzy osobom, które w tamtym czasie regularnie opłacały wszystkie składki.

Czy ZUS może umorzyć tylko składki zdrowotne?

Nie, ponieważ ustawa abolicyjna jest tak skonstruowana, że dotyczy umorzenia zaległych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a umorzenie zaległości w opłacaniu składek zdrowotnych czy na Fundusz Pracy jest skutkiem umorzenia tych pierwszych. Jeśli osoba chcąca skorzystać z umorzenia należności posiada zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne albo Fundusz Pracy (za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.), ale nie posiada zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za ten okres, to ZUS nie może wydać decyzji tylko o darowaniu składek zdrowotnych.

Czy mogę się ubiegać o umorzenie odziedziczonych długów?

Tak, ponieważ zgodnie z przepisami spadkobierca również może wystąpić o umorzenie należności za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., jeśli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o jego odpowiedzialności. Taka osoba powinna złożyć odpowiedni wniosek w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, czyli do 15 stycznia 2015 r. Jeśli zaś ZUS wyda decyzję o odpowiedzialności spadkobierców po dniu wejścia w życie tej ustawy, to wniosek o umorzenie należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji (chyba, że termin 24 miesięczny jest dłuższy).

Czy mogę złożyć taki wniosek za męża?

Nie, nawet jeśli odpowiada Pani z majątku wspólnego za zobowiązania męża. Oprócz osób, które nie płaciły swoich składek na ubezpieczenie społeczne w terminie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., z wnioskiem o umorzenie mogą wystąpić jedynie spadkobiercy lub osoby trzecie, jeśli w zakresie tych zobowiązań ZUS wydał decyzję o ich odpowiedzialności. Odpowiedzialność finansowa za długi męża wynika zaś z przepisów Ordynacji podatkowej. W tym przypadku z wnioskiem o umorzenie należności może wystąpić tylko płatnik składek, czyli pani mąż.

Czy mogę złożyć wniosek o umorzenie składek za pracowników?


OPISOBRAZKA » W 2014 r. składki ZUS znowu w górę

Nie, ogólna zasada jest taka, że abolicja przewiduje tylko umorzenie należności osoby podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności. Jeśli jednak płatnik składek wniósł odwołanie od decyzji wydanej wcześniej przez ZUS do sądu, to postępowanie Zakładu zostanie zawieszone, ponieważ rozpatrzenie sprawy i wydanie ostatecznej decyzji o umorzeniu będzie zależało od rozstrzygnięcia wstępnego przez sąd.

ZUS mi odmówił, czy mogę spróbować jeszcze raz?

Tak, w sytuacji wydania przez ZUS decyzji odmownej w sprawie umorzenia należności można zwrócić się jeszcze raz z wnioskiem o umorzenie na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej. Jedynym ograniczeniem jest ostateczny termin składania wniosków, czyli 15 stycznia 2015 r.

Czy ZUS może rozłożyć pozostały dług na raty?

Tak, rozłożenie na raty składek niepodlegających umorzeniu jest możliwe, jednak wyłączeniem należności w kwocie odpowiadającej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne za ubezpieczonych nie będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia, czyli na przykład pracowników, zleceniobiorców wraz z odsetkami za zwłokę. Podstawowym warunkiem rozłożenia zadłużenia na raty jest więc opłacenie tych należności. Termin spłaty będzie wynikał z zawartej umowy o rozłożeniu należności na raty.

Jakie są „skutki uboczne” abolicji?

Okres, za który składki zostały umorzone, nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo jest uzależnione od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Skutkiem negatywnym będzie to, że kwota umorzonych składek nie podlega wliczeniu do podstawy obliczenia emerytury.

Opracowane na podstawie wypowiedzi Iwony Kowalskiej, rzeczniczki ZUS we Wrocławiu.

Justyna Niedbał
Bankier.pl


j.niedbal@bankier.pl

Justyna Niedbał

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~dłuznik

Czy Zus może warunkować wydanie swojej decyzji od spłaty kosztów postępowania komornika sądowego . który nie wyegzekwował żadnej należności a koszty te podlegają abolicji tj,są umarzalne .

! Odpowiedz
0 0 ~exekutor

I żeby żaden ślad nie pozostał po tym gównie !!! na wieki-wieków.

! Odpowiedz
0 1 ~el-de

A gdzie Ci wszyscy jęczący że się nie załapali byli wtedy jak walczyliśmy o ustawę ?
Teraz mędrkujecie, wylewacie żale ? Trzeba było stanąć z nami pod sejmem, KPRM-em. Działać. Ci którzy twierdzą że płacili , wypruwali flaki itp - my też działaliśmy zgodnie z prawem (ci którzy walczyli o ustawę) przylepiono do nas resztę niepłacących,cel wydawał się zbożny , ale okazuje się że to chyba po to by napuścić na siebie przedsiębiorców.
Pomyślcie proszę - w jedności siła - zawalczcie z nami o realne stawki składek ZUS.
www.spprp.pl

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 kajamacioch

Marian. Bogactwo kryje się pod hasłem "system rusentena" w wyszukiwarce.

! Odpowiedz
0 0 ~Cost Care

My się na abolicję nie załapaliśmy, więc prowadzimy optymalizację. W temacie ZUS zapraszam na costcare.pl do zakładki http://costcare.pl/index.php/optymalizacja-kosztow-zus/

! Odpowiedz
0 0 ~bomba

A jak wygląda rekompensata dla tych co wypruwali flaki i w tym samym czasie płacili?

! Odpowiedz
0 0 ~Eh...

Dokładnie a są też tacy, co np. od 2010 roku zaczęli zalegać z powodu kryzysu a od 2000 do 2009 roku płacili regularnie. Tym osobom powinno chociaż przysługiwać przeksięgowanie składek z lat 1999 - 2009 na poczet zaległości od 2010 roku do dzisiaj. A może jest taka możliwość?

! Odpowiedz
0 0 ~Marabut

Wniosek nasuwa się sam. Pracowałem płaciłem nic mi się nie należy frajer jestem. Szkoda gadać.
Mogli tą operację zorganizować i nazwać po ludzku. Przedawnione niesciagalne składki na Zus zostaną wykreślone z kont, aby nie tworzyć nie realnych danych w bilansach. I tyle.

! Odpowiedz
0 0 ~ludek

Spoko ja Cię kumam tylko Oni rezygnują z swoich składek i prawa do emerytury w tym czasie - rozumiesz? Nie będą mieli tego czasu liczonego do emerytury a Ty masz liczone i to będzie Twoja emerytura a oni i tak będą musieli dokooptować lata czy z samozatrudnienia - czytaj działalności czy pracy u kogoś bo im ni policzą tego jako składkowe. Chodzi Państwu o nie prowadzenie bezsensownych egzekucji które musi potem pokrywać ZUS

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~snoopik odpowiada ~ludek

Tak, a Ty będziesz miał ze 20 zł więcej za ten czas. Zus jest trupem i nic Ci na starość nie zagwarantuje.

! Odpowiedz

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

    Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.