Czterej nowi członkowie kolegium NIK odebrali akty nominacji

Czterej nowi członkowie kolegium Najwyższej Izby Kontroli odebrali w poniedziałek z rąk marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego akty nominacji - poinformowała Kancelaria Sejmu.

W skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli weszli: ks. dr hab. Włodzimierz Broński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jan Majchrowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz radca prezesa NIK - Józef Płoskonka.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli jest organem, który realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK. To właśnie ten organ uchwala roczne plany pracy Izby, projekt jej statutu, jak również budżetu.

Każdego roku kolegium zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa, tj. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności NIK za poprzedni rok. Ponadto kolegium uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla rządu, wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów publicznych.

Do zadań kolegium należy także opiniowanie wniesionych przez prezesa NIK programów kontroli i informacji o wynikach szczególnie ważnych kontroli. Opiniowaniu podlega także każda inna sprawa wniesiona przez prezesa NIK albo przedstawiona przez co najmniej 1/3 członków kolegium.

W skład kolegium NIK wchodzą: prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych lub radców prezesa NIK, powołuje na członków kolegium marszałek Sejmu na wniosek prezesa NIK po zasięgnięciu opinii komisji ds. kontroli państwowej. Kadencja członka kolegium trwa 3 lata.

mrr/ mok/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,8% XII 2019

Znajdź profil