REKLAMA

CYFROWE CENTRUM: Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2021-06-21 16:19
publikacja
2021-06-21 16:19
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
a) zostały zgłoszone przez akcjonariusza Jerzego Zygmunta projekty uchwał w zakresie dotyczącym punktu 14) podpunkt k) o treści następującej:

„Uchwała nr __ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie podejmować odrębnej Uchwały w przedmiocie podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, o której mowa w pkt 14 podpunkt k) porządku obrad, z uwagi na fakt, że materia objęta powołanym podpunktem porządku obrad przedmiotowo została wyczerpana treścią Uchwał nr 10, nr 11, nr 12, uchwalonych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie”.

Nadto, Jerzy Zygmunt wskazał, że w ramach treści uchwał nr 10, nr 11 i nr 12 kwestia podziału zysku wygenerowanego przez spółkę za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy została już rozstrzygnięta, a zatem podejmowanie dalszej odrębnej uchwały w tym zakresie byłoby bezprzedmiotowe.

b)zostały zgłoszone przez akcjonariusza Jerzego Zygmunta projekty uchwał w zakresie dotyczącym punktu 14) podpunkt o) o treści następującej:

„Uchwała nr __ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Aleksandra Mieczysława Lesza posiadającego PESEL 48091603135 do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.”


„Uchwała nr __ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Jakuba Wacława Zygmunta posiadającego PESEL 82042105994 do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.”

„Uchwała nr __ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Tomasza Pawła Jobdę posiadającego PESEL 79110102214 do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.”

„Uchwała nr __ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Huberta Daniela Maciąga posiadającego PESEL 82021616039 do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.”

c)został zgłoszony przez akcjonariusza Piotra Nadolskiego projekt uchwały w zakresie dotyczącym punktu 14) podpunkt o) o treści następującej:

„Uchwała nr __ z dnia 21 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Damiana Marcina Domińczaka posiadającego PESEL 74021410294 do Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. kolejnej kadencji.”


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki