REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2021-04-30 19:33
publikacja
2021-04-30 19:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
SzBJSFComarch_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzBJSFComarch_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Sprawozdanie_finansowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Sprawozdanie_finansowe.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Sprawozdanie_Zarzadu_Comarch_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Sprawozdanie_Zarzadu_Comarch_SA.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_komitetu_audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Ocena_przez_Rade_Nadzorcza_zgodnosci_sprawozdania_jednostkowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RR_2020_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych.xhtml.BES.XAdES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 999 401,00 951 698,00 223 370,00 221 233,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 525,00 33 519,00 14 422,00 7 792,00
III. Zysk (strata) brutto 93 878,00 67 397,00 20 982,00 15 667,00
IV. Zysk (strata) netto 80 008,00 57 627,00 17 882,00 13 396,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 949,00 60 958,00 27 033,00 14 170,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 096,00 -7 665,00 -9 409,00 -1 782,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -53 115,00 -53 199,00 -11 871,00 -12 367,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 25 738,00 94,00 5 753,00 22,00
IX. Aktywa, razem 1 447 977,00 1 395 045,00 313 768,00 327 591,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 498 539,00 513 505,00 108 030,00 120 584,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 96 103,00 120 946,00 20 825,00 28 401,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 165 331,00 160 942,00 35 826,00 37 793,00
XIII. Kapitał własny 949 438,00 881 540,00 205 738,00 207 007,00
XIV. Kapitał zakładowy 8 133,00 8 133,00 1 762,00 1 910,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349,00 8 133 349,00 8 133 349,00 8 133 349,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 9,84 7,09 2,20 1,65
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,84 7,09 2,20 1,65
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 116,73 108,39 25,29 25,45
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 116,73 108,39 25,29 25,45
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,50 1,50 0,34 0,35
Kursy EUR użyte do przeliczania danych finansowych:
Średnia arytmetyczna kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01.2020-31.12.2020 r.: 4,4742
Średnia arytmetyczna kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01.2019-31.12.2019 r.: 4,3018
31.12.2020 r.: 4,6148
31.12.2019 r.: 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SzBJSFComarch_2020.xhtmlSzBJSFComarch_2020.xhtml Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - załącznik nr 1a
SzBJSFComarch_2020.xhtml.XAdESSzBJSFComarch_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - podpisy - załącznik nr 1b
RR 2020 Pismo Prezesa Zarządu.xhtmlRR 2020 Pismo Prezesa Zarządu.xhtml Pismo Prezesa Zarządu - załącznik nr 2a
RR 2020 Pismo Prezesa Zarządu.xhtml.XAdESRR 2020 Pismo Prezesa Zarządu.xhtml.XAdES Pismo Prezesa Zarządu - podpis - załącznik nr 2b
RR 2020 Sprawozdanie finansowe.xhtmlRR 2020 Sprawozdanie finansowe.xhtml Raport roczny - załącznik nr 3a
RR 2020 Sprawozdanie finansowe.xhtml.BES.XAdES.xadesRR 2020 Sprawozdanie finansowe.xhtml.BES.XAdES.xades Raport roczny - podpisy - załącznik nr 3b
RR 2020 Sprawozdanie Zarządu Comarch SA.xhtmlRR 2020 Sprawozdanie Zarządu Comarch SA.xhtml Sprawozdanie Zarządu Comarch SA - załącznik nr 4a
RR 2020 Sprawozdanie Zarządu Comarch SA.xhtml.BES.XAdES.xadesRR 2020 Sprawozdanie Zarządu Comarch SA.xhtml.BES.XAdES.xades Sprawozdanie Zarządu Comarch SA - podpisy - załącznik nr 4b
RR 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu.xhtmlRR 2020 Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu - załącznik nr 5
RR 2020 Ocena przez Radę Nadzorczą zgodności sprawozdania jednostkowego.xhtmlRR 2020 Ocena przez Radę Nadzorczą zgodności sprawozdania jednostkowego.xhtml Ocena przez Radę Nadzorczą zgodności sprawozdania jednostkowego - załącznik nr 6
RR 2020 Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtmlRR 2020 Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu w sprawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej - załącznik nr 7a
RR 2020 Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml.BES.XAdES.xadesRR 2020 Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej.xhtml.BES.XAdES.xades Informacja Zarządu w sprawie w sprawie wyboru firmy audytorskiej - podpisy - załącznik nr 7b
RR 2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.xhtmlRR 2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego - załącznik nr 8a
RR 2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.xhtml.BES.XAdES.xadesRR 2020 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.xhtml.BES.XAdES.xades Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego - podpisy - załącznik nr 8b
RR 2020 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.xhtmlRR 2020 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.xhtml Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - załącznik nr 9a
RR 2020 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.xhtml.BES.XAdES.xadesRR 2020 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.xhtml.BES.XAdES.xades Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - podpisy - załącznik nr 9b
2020 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml2020 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych - załącznik nr 10a
2020 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.BES.XAdES.xades2020 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.xhtml.BES.XAdES.xades Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych - podpisy - załącznik nr 10b
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki