REKLAMA

COMARCH: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz ocena sytuacji Spółki

2021-05-10 11:40
publikacja
2021-05-10 11:40
Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.10. zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. prezentuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.
Załączniki
20210510_114058_0000133167_0000129282.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki