REKLAMA

COMARCH: Powołanie Rady Nadzorczej Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2022 r.

2022-06-28 16:36
publikacja
2022-06-28 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_RN_2022_ost.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej Comarch S.A. dnia 28 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwały nr 24, 25, 26, 27, 28 oraz 29 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki.
Powołani zostali:
1. Pani Elżbieta Filipiak na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
2. Pan Andrzej Pach na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pani Danuta Drobniak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
4. Pani Joanna Krasodomska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
5. Pani Anna Pruska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
6. Pan Robert Jasiński na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

Pani Elżbieta Filipiak, Pan Andrzej Pach, Pani Danuta Drobniak, Pani Joanna Krasodomska oraz Pani Anna Pruska zostały powołane do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Comarch S.A. na kolejną kadencję. Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu życiorysy członków Rady Nadzorczej wybranych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 r.
Załączniki
Plik Opis
CV_RN_2022_ost.pdfCV_RN_2022_ost.pdf Życiorysy członków Rady Nadzorczej wybranych przez ZWZ_2022-06-28

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu
2022-06-28 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki