REKLAMA

COLIAN HOLDING SA: Informacja o nabyciu przez Colian Holding S.A. akcji własnych

2018-09-19 09:38
publikacja
2018-09-19 09:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-19
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN HOLDING SA
Temat
Informacja o nabyciu przez Colian Holding S.A. akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Colian Holding S.A. "Spółka" niniejszym informuje, że na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, udzielonego w drodze uchwały nr 3 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nabycia przez Colian Holding S.A. akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego, Spółka nabyła 5.000.000 akcji Spółki, co stanowi 2,59% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 5.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Wartość nominalna akcji wynosi 0,15 zł.
Cena zakupu wyniosła 4,10 zł.
Po nabyciu przez Spółkę akcji własnych, Spółka posiada łącznie 54.388.211 akcji własnych, co stanowi 28,21% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 28,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z zastrzeżeniem, że Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych posiadanych przez Spółkę).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-19 Marcin Szuława Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki