1,0720 zł
1,90% 0,0200 zł
CI Games S.A. (CIG)

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H oraz ostatecznej liczby akcji serii H oferowanych w poszczególnych transzach

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H oraz ostatecznej liczby akcji serii H oferowanych w poszczególnych transzach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, że w dniu dzisiejszym, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), działając w uzgodnieniu z Oferującym – Trigon Dom Maklerski S.A., Spółka ustaliła cenę ostateczną oferowanych w ramach oferty publicznej akcji na okaziciela serii H („Akcje Serii H”) na kwotę 0,90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii H.

Ponadto Spółka, działając w uzgodnieniu z Oferującym, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, ustaliła ostateczną liczbę Akcji Serii H oferowanych w ramach oferty publicznej na 10.839.392, w tym:
a) 271.204 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście cztery) w transzy, w której zapisy mogli składać inwestorzy, którym służyło prawo pierwszeństwa w obejmowaniu Akcji Serii H;
b) 10.568.188 (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) w transzy, w której zapisy mogli składać wszyscy inwestorzy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.