REKLAMA

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-31 17:32
publikacja
2020-01-31 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. [Spółka] podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
- za I kwartał 2020 roku – 29 maja 2020 r.
- za III kwartał 2020 roku – 27 listopada 2020 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY zawierały będą, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie], również kwartalne informacje finansowe CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany dnia 30 września 2020 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia zawierał będzie również półroczne skrócone sprawozdanie finansowe CHEMOSERVIS-DWORY S.A. wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania.

3. Raporty roczne za 2019 rok zostaną opublikowane w następującym terminie:
- skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej CHEMOSERVIS-DWORY za 2019 rok – 30 kwietnia 2020 r.
- jednostkowy raport CHEMOSERVIS-DWORY S.A. za 2019 rok – 30 kwietnia 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Wiesław Paszek Prezes Zarządu
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki