REKLAMA

CDA: Emisja warrantów subskrypcyjnych

2021-09-21 12:35
publikacja
2021-09-21 12:35
Zarząd CDA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2021 roku doszło do wydania, tj. rejestracji 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Zarząd Spółki informuje, że 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii B uprawnia do objęcia 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej równej 0,10 zł.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpiła na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Emisja związana jest z realizacją Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Warranty subskrypcyjne serii B zostały objęte nieodpłatnie. Objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić do dnia 30 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki