REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

CD PROJEKT SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-17 17:46
publikacja
2023-01-17 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 2 / 2023 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2023-01-17
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

Raport okresowy za rok 2022:
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 30 marca 2023 r.

Raporty okresowe za rok 2023:
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 - 29 maja 2023 r.
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 - 30 sierpnia 2023 r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 - 28 listopada 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Current
report no. 2/2023</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 10pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Subject:
Publication dates of periodic reports in 2023</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Legal
basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current
and periodic information </span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Pursuant
to § 80 section 1 of the Finance Minister’s regulation of 29 March 2018
regarding publication of current and periodic reports by issuers of
securities and conditions under which reports legally required by
non-member states are considered equivalent to same (hereinafter
referred to as “the Regulation”), the Management Board of CD PROJEKT
S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as
“the Company”), hereby announces the dates of publication of periodic
reports in 2023:</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<ol style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Periodic
reports for 2022: </span></b></font>
</p>
</li>
</ol>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-left: 18pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">-
Separate and consolidated annual reports for 2022 – 30 March 2023</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<ol start="2" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<li dir="ltr" aria-level="1" style="list-style-type: decimal; white-space: pre">
<p dir="ltr" role="presentation" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Periodic
reports for 2023: </span></b></font>
</p>
</li>
</ol>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-left: 18pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">-
Consolidated quarterly report for Q1 2023 – 29 May 2023 </span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-left: 18pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">-
Consolidated semiannual report for H1 2023 – 30 August 2023</span></b></font>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-left: 18pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">-
Consolidated quarterly report for Q3 2023 – 28 November 2023</span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">In
accordance with § 79 section 2 of the Regulation the Company will not
publish a quarterly report for Q4 2022 and Q2 2023. The Company further
announces that in accordance with § 62 sections 1 and 3 of the
aforementioned Regulation, consolidated quarterly and semiannual reports
will include abridged versions of quarterly and semiannual separate
financial reports. Accordingly, the Company will not publish separate
quarterly reports or a separate semiannual report. </span></b></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</b></font>

<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.2; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt">
<font color="rgb(0, 0, 0)" size="10pt" face="Times New Roman"><i><b charset="UTF-8" id="docs-internal-guid-96293a33-7fff-9bc8-ab19-0e390f5c706e" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px"><span style="white-space: pre-wrap">Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</span></b></i></font>
</p>
<font color="rgb(0, 0, 0)"><br class="Apple-interchange-newline" align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px">
</font><br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-17 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki