REKLAMA

CCC: Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii J CCC S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez CCC S.A. działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

2021-10-07 18:51
publikacja
2021-10-07 18:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-07
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii J CCC S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez CCC S.A. działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Ultro”), akcjonariusza CCC posiadającego wszystkie akcje zwykłe imienne CCC serii J („Akcje”), tj. 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji, wniosku o dokonanie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Ponadto spółka Ultro zwróciła się do CCC z wnioskiem o podjęcie przez CCC wszelkich czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w szczególności asymilacji Akcji z innymi akcjami zwykłymi na okaziciela CCC notowanymi na rynku wskazanym powyżej.

W związku z powyższym Zarząd CCC podjął w dniu 7 października 2021 r. uchwałę w sprawie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela i podjęcia działań w celu ich asymilacji z pozostałymi akcjami zwykłymi na okaziciela CCC S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-07 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu
2021-10-07 Hanna Kamińska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki