REKLAMA

CASPAR AM SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

2022-09-23 13:21
publikacja
2022-09-23 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z wejściem na Rynek Główny GPW w dniu 13.09.2022 r. Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu:

- 30.09.2022 r. zostanie opublikowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

- 10.11.2022 r. zostanie opublikowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, że ww. raport kwartalny oraz raport półroczny stanowić będą rozszerzone skonsolidowane raporty okresowe za dane okresy i zawierać będą również skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Spółka nie będzie natomiast przekazywać do publicznej wiadomości raportu kwartalnego IV kwartał 2022 r.

Ewentualne zmiany ww. terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu
2022-09-23 Hanna Kijanowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki