REKLAMA
WAŻNE

CASH FLOW S.A.: Ponowna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary i wykluczenia akcji z obrotu

2017-09-08 15:21
publikacja
2017-09-08 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-08
Skrócona nazwa emitenta
CASH FLOW S.A.
Temat
Ponowna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary i wykluczenia akcji z obrotu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, iż w dniu 7 września 2017 roku powziął informację o decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego datowanej na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

W decyzji Komisja Nadzoru Finansowego:

I. uchyliła w całości decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 marca 2016 r. w której to:
- wykluczono papiery wartościowe CASH FLOW S.A. z obrotu
- nałożył karę pieniężną 250.000zł

II. orzekła iż:

1) wyklucza bezterminowo papiery wartościowe Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z obrotu na rynku regulowanym
2) nakłada na Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej karę pieniężną w wysokości 150.000zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

wobec stwierdzenia, że spółka:

- naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze roku 2014,

- naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał roku 2014,

- naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał roku 2014,

- naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości raportu okresowego za rok 2014,

- naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał roku 2015,

- naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze roku 2015,

- naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał roku 2015.

Wykluczenie następuje po upływie 30 dni od doręczenie decyzji stronie.

3) Umorzyła postępowanie w związku z nieprzekazaniem KNF raportu za IV kwartał 2014 roku.


Zarząd Cash Flow S.A. przeanalizuje otrzymaną decyzję i zdecyduje o złożeniu odwołania od decyzji.

Emitent przypomina, iż o pierwszej decyzji KNF informawał w raporcie bieżącym 3/2016 a następnie o odwołaniu się od decyzji w raporcie bieżącym 15/2016

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-08 Mykola Slubs'kyi Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki