REKLAMA

CAPITAL PARK S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-28 14:28
publikacja
2021-01-28 14:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-28
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania w roku 2021 raportów okresowych:

Raporty roczne za 2020 rok:
- skonsolidowany raport roczny za rok 2020 r. - w dniu 19 marca 2021 r.,
- jednostkowy raport roczny za rok 2020 r. - w dniu 19 marca 2021 r.

Raporty półroczne za pierwsze półrocze 2021 roku:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. - w dniu 3 września 2021 r.,

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - w dniu 21 maja 2021 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - w dniu 5 listopada 2021 r.

Spółka informuje, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, że nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. W raportach skonsolidowanych kwartalnych zawarta będzie kwartalna informacja finansowa.

Spółka jako jednostka dominująca, na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia informuje, że w 2021 r. nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego raportu półrocznego, w związku z czym skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania oraz skróconą informację dodatkową.

Jednocześnie działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odpowiednio skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-28 Jan Motz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki