0,0600 zł
-14,28% -0,0100 zł
Clean & Carbon Energy SA (CCE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
kwartalne_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2019r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 za 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Prychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 242 0 57
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 117 879 27 206
III. Zysk (strata) brutto 117 918 27 215
IV. Zysk (strata) netto 117 918 27 215
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 856 -0,23 200
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -856 0 -200
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 0 -0,23 0
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 70 838 141 142 16 197 33 043
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 2 311 16 670 528 3 903
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 2 311 16 670 528 3 903
XIII. Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 68 644 126 182 15 695 29 541
XIV. Kapitał zakłądowy (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 15 662 16 051
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału roku obrotowego) 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0007 0,0100 0,0002 0,0023
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0007 0,0100 0,0002 0,0023
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 0,41 0,73 0,04 0,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec kwartału poprzedniego roku obrotowego) 0,41 0,73 0,04 0,17
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
stan na 2019-09-30 koniec 3 kwartału /2019 stan na 2018-12-31 koniec 2018 roku stan na 2019-09-30 koniec 3 kwartału /2019 stan na 2018-12-31 koniec 2018 roku
I. Prychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 378 0 88
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 117 -3 615 27 -843
III. Zysk (strata) brutto 117 -57 539 27 -13 131
IV. Zysk (strata) netto 117 -57 539 27 -13 131
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 15 372 -0,23 3 583
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -15 377 0 -3 584
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 -5 -0,23 -1
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 838 70 921 16 197 16 530
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 311 2 277 528 531
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 311 2 277 528 531
XIII. Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 644 68 644 15 695 15 999
XIV. Kapitał zakłądowy (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 15 662 15 979
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec roku obrotowego) 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0007 0,40 0,0002 0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0007 0,40 0,0002 0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,41 0,40 0,04 0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,41 0,40 0,04 0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartal 2019r.pdfkwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartal 2019r.pdf kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 01,07,2019r do 30,09,2019r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.