REKLAMA

C&C ENERGY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku

2021-05-27 09:19
publikacja
2021-05-27 09:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zwolanie_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_do_glosowania_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZA_CCE_24,06,2021_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
informacja_o_ogolnej_liczby_akcji_CCE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CCE_regulamin_wza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 i §2 oraz w zw. z §19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w Warszawie,01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 26., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.
Załączniki
Plik Opis
zwolanie ZWZA CCE 24,06,2021 r.pdfzwolanie ZWZA CCE 24,06,2021 r.pdf informacja o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE na dzien 24 czerwca 2021 r.
projekty uchwal ZWZA CCE 24,06,2021 r.pdfprojekty uchwal ZWZA CCE 24,06,2021 r.pdf projekty uchwal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 24 czerwca 2021 r.
formularz do glosowania ZWZA CCE 24,06,2021 r.pdfformularz do glosowania ZWZA CCE 24,06,2021 r.pdf formularz instrukcja do glosowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 24 czerwca 2021 r.
wzor pelnomocnictwa na ZWZA CCE 24,06,2021 r.pdfwzor pelnomocnictwa na ZWZA CCE 24,06,2021 r.pdf wzor pelnomocnictwa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 24 czerwca 2021 r.
informacja o ogolnej liczby akcji CCE.pdfinformacja o ogolnej liczby akcji CCE.pdf informacja o ogolnej liczbie akcji CCE w dniu ogloszenia ZWZA
CCE regulamin wza.pdfCCE regulamin wza.pdf regulamin WZA CCE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki