Będzie trudniej prać pieniądze

analityk Bankier.pl

Liczba przestępstw polegających na praniu pieniędzy rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Wkrótce ma się to zmienić. Trwają prace nad ustawą, która implementuje do naszego prawa unijną dyrektywę AML IV. Eksperci pozytywnie oceniają projektowane przepisy.

Pranie pieniędzy to proceder polegający na wprowadzaniu do legalnego obrotu środków uzyskanych z nielegalnych źródeł. Nazwa nie jest przypadkowa – mówi się, że pralnie odzieży odegrały w tej historii ważną rolę. Były wykorzystywane w latach 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych w trakcie prohibicji, a później w latach 80. przez gangi narkotykowe jako dobre źródło do zawyżania dochodów z legalnego biznesu.

Dostosowanie prawa krajowego do IV Dyrektywy AML

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce pranie pieniędzy będzie znacznie trudniejsze. Trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który implementuje do naszego prawa przepisy unijne (tzw. dyrektywę AMLD IV, z ang. Anti-Money Laundering). - Ustawa poszerza krąg instytucji obowiązanych między innymi o przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz spółek i trustów, a także podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a prawnymi środkami płatniczymi – wyjaśnia Mateusz Bartłomiejczyk z kancelarii prawnej dLK Legal.

AML IV szkolenie z nowej dyrektywy dotyczącej prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi
AML IV szkolenie z nowej dyrektywy dotyczącej prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi

Działający przy Ministerstwie Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej w 2016 roku przekazał do prokuratury 202 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. Łączna kwota wartości majątkowych, które były przedmiotem podejrzenia przestępstwa wyniosła blisko 18 mld zł. Łącznie nałożono 325 blokad na rachunki rachunków. Skala przestępstw związanych z praniem pieniędzy z roku na rok jest coraz większa.

Projektowana ustawa rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji o transakcjach mogących mieć związek z praniem pieniędzy. Do tej pory były to głównie banki i instytucje finansowe. W nowych przepisach jest mowa także kantorach, platformach walut wirtualnych czy przedsiębiorcach świadczących usługi w zakresie tworzenia spółek lub innych osób prawnych, działających jako dyrektorzy lub wspólnicy spółek osobowych.

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego

Utworzono również centralny rejestr zawierający informacje o beneficjentach rzeczywistych oraz osobach z nimi powiązanych. Znajdą się w nim informacje na temat struktury własnościowej spółek handlowych, również te niepodlegające dotychczas ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ten sposób nowymi przepisami zostaną objęte podmioty niebędące instytucjami obowiązanymi na gruncie ustawy. W tym przypadku chodzi o obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i obowiązek aktualizacji tych informacji przez spółki handlowe.

- Wydaje się, że ten instrument przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego, pozwoli bowiem na identyfikację osób czerpiących korzyści z konkretnych transakcji, jednak z oceną funkcjonowania rejestru trzeba będzie poczekać – zgodnie z projektem przepisy o rejestrze mają wejść w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy – mówi Mateusz Bartłomiejczyk z kancelarii prawnej dLK Legal.

- Ogólny kształt ustawy ocenić należy pozytywnie, niemniej sformułować można również krytyczne uwagi - dodaje Marcin Klonowski z kancelarii Chmielniak Adwokaci. - Pewne wątpliwości budzi brak możliwości skontrolowania przez GIIF planów kontroli sporządzanych przez jednostki przeprowadzające kontrolę wypełniania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (np. KNF) - dodaje.

Jego zdaniem GIIF jako centralny element struktury kontroli powinien otrzymać uprawnienia do egzekwowania od podmiotów przeprowadzających kontrolę przepisów ustawy, w tym prawo do określania zakresu kontroli. - Krytycznie odnieść należy się do sposobu uregulowania kwestii tajemnicy zawodowej adwokata. Projektowana ustawa w sposób bardziej restrykcyjny od dyrektywy uregulowała kwestię obowiązków informacyjnych adwokatów, co pozostawać może w sprzeczności z prawem unijnym oraz standardem konstytucyjnym - mówi Marcin Klonowski.

Eksperci pozytywnie o limitach rejestracji transakcji

- Pozytywnie należy ocenić zaproponowane w art. 34 projektu wyłączenie obowiązku stosowania rozporządzenia nr 2015/847 do krajowych transferów pieniężnych o niskich kwotach w związku z płatnościami za towary lub usługi, a także wyłączenie obowiązku stosowania identyfikacji klienta i beneficjenta w odniesieniu do pieniądza elektronicznego (choć limit stosowania wyłączenia ustalono na dość niskim poziomie 50 euro) – dodaje ekspert.

Banki nie udostępniają mediom informacji na temat zgłoszonych przypadków podejrzenia prania pieniędzy. Wyjątkiem jest Bank Millennium, który taką informację zamieszcza w rocznym raporcie CSR. W 2016 roku bank przekazał 148 raportów do GIIF. Łącznie dotyczyły one 450 klientów. Jest to spadek w stosunku do danych prezentowanych rok wcześniej.

Banki wyłapują transakcje podejrzane

Instytucje finansowe zapewniają jednak, że dokładają wszelkich starań i na bieżąco informują inspektora o podejrzanych transakcjach. - Bank stosuje wewnętrzne regulacje i procedury w pełni zgodne z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jak i przepisami Unii Europejskiej. Do ich realizacji została powołana w banku specjalna jednostka. W zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy jej pracownicy przechodzą cykliczne szkolenia – tłumaczy Joanna Fatek z biura prasowego PKO BP.

W dniach 5 i 6 grudnia w warszawskim hotelu Novotel odbędzie się organizowana przez "Puls Biznesu" konferencja dotycząca Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV. W trakcie konferencji uznani eksperci i wybitni specjaliści tej tematyki podpowiedzą jak praktycznie wdrożyć zmiany wskazane w AMLD IV oraz odpowiedzą na nurtujące uczestników pytania. Partnerem merytorycznym jest kancelaria dLK Legal. Przyjdź na warsztaty dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i dowiedz się  jak praktycznie wdrożyć zmiany wskazane w AMLD IV >>>

Wojciech Boczoń

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 aligru

Żeby była jasność, to klientów te zmiany jakoś nie powinny drastycznie dotknąć. Większość banków jest przygotowana do AML. Co ciekawe, podobno V aktualizację już szykują. Jakby ktoś chciał więcej o tym poczytać, to polecam https://regulacjebankowe.pl/

! Odpowiedz
8 12 antypropaganda

Nie jest dobrze. Skoro będzie trudniej prać, to znajomki z totalnej znowu się zdenerwują i wyprowadzą cały naród na ulice w obronie demokracji.

! Odpowiedz
0 7 ifoccur

Ciekawe, czy maleje maleje liczba wykrytych prób prania, bo może przenoszą się na kryptowaluty i alternatywne aktywa.

! Odpowiedz
0 6 open_mind

„Będzie trudniej prać pieniądze” To będzie trzeba zmienić pralnię.

! Odpowiedz
6 18 camaroooo

Nie dziwo, ze tusk wyemigrowal do Brukseli. Juz niedlugo cala ta mafia sie tam znajdzie ;-)

! Odpowiedz
9 25 zbyszek_od_dobrej_zmiany

Co ta totalna teraz zrobi?

! Odpowiedz
3 24 pkc

POdpali się

! Odpowiedz
4 19 janusz_cebula odpowiada pkc

I spali się... ze wstydu ;)

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne