REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” spółka jawna.

2022-09-26 16:24
publikacja
2022-09-26 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” spółka jawna.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku oraz nr 10/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku niniejszym informuje, że w dniu 26 września 2022 roku Emitent powziął informację o rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie pozwu o zapłatę z weksla, wniesionego przez spółkę zależną Emitenta, British Automotive Polska S.A. [BAP], przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” spółka jawna [Karlik sp.j.], oraz o wydaniu nakazu zapłaty, w którym Sąd nakazał Karlik sp.j., zapłatę na rzecz spółki BAP kwoty 8.402.876,46 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie, liczonymi od dnia 26 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty, oraz kosztów procesu w kwocie 57.217 złotych.

W/w nakaz zapłaty stanowi tytuł zabezpieczenia roszczeń dochodzonych przez BAP wobec Karlik sp.j.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki