REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zamówienia na dostawę produktu leczniczego Onko BCG w Hiszpanii

2022-05-17 20:16
publikacja
2022-05-17 20:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-17
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zamówienia na dostawę produktu leczniczego Onko BCG w Hiszpanii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent”, „Spółka”) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 17 maja 2022 r. zamówień na dostawę:
- 7.000 opakowań produktu Onko BCG 100 złożonego przez firmę Mana Farma SL z siedzibą w Madrycie, Hiszpania
- 4.000 opakowań produktu Onko BCG 100 złożonego przez firmę Laboratorios Gebro Pharma S.A. z siedzibą w Barcelonie, Hiszpania

Obie hiszpańskie firmy uzyskały pozwolenie na import („Pozwolenie na import”) dla produktu leczniczego Onko BCG 100, którego wytwórcą i podmiotem odpowiedzialnym jest Emitent. Pozwolenia na import zostały wydane przez Hiszpańską Agencję Leków i Produktów Zdrowotnych działającą w ramach Ministerstwa Zdrowia w Hiszpanii, z terminem ważności do dnia 13 maja 2023 r., z uwagi na deficyt produktów leczniczych o charakterystyce Onko BCG na rynku hiszpańskim.

Wartość zamówienia wynosi 902.000 Euro, co według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu złożenia zamówienia wynosi 4.199.531,60 PLN. Realizacja zamówienia nastąpić ma partiami w drugim i trzecim kwartale 2022 r.

W ocenie Zarządu dostawa Onko BCG na rynek hiszpański będzie zdarzeniem pozytywnym dla Spółki, ze względu na znaczną poprawę struktury przepływów pieniężnych w bieżącym i przyszłym kwartale.

Ponadto, nawiązanie współpracy z Mana Farma SL oraz Laboratorios Gebro Pharma S.A. pozwala na wejście Spółki z produktem leczniczym Onko BCG na rynek hiszpański, a w dalszej perspektywie rejestrację Onko BCG na tym rynku. Wydanie Pozwolenia na import przez ministerialną Agencję Leków i Produktów Zdrowotnych w Hiszpanii świadczy o brakach produktów leczniczych o charakterystyce Onko BCG na tym rynku, co potwierdza słuszność przyjętej strategii przez Emitenta, polegającą na istotnym zwiększeniu potencjału produkcyjnego tego deficytowego preparatu oraz ekspansji sprzedaży na rynki zagraniczne.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-17 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu
2022-05-17 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki