REKLAMA

BFF POLSKA S.A.: Kluczowe dane finansowe za I kwartał 2019 roku

2019-05-10 14:17
publikacja
2019-05-10 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-10
Skrócona nazwa emitenta
BFF POLSKA S.A.
Temat
Kluczowe dane finansowe za I kwartał 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
BFF Polska S.A., spółka będąca częścią BFF Banking Group (“BFF”), niniejszym przekazuje wybrane kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej BFF Polska za I kwartał 2019 roku („Wybrane Kluczowe Dane Finansowe za I kwartał 2019 roku”). Publikacja Wybranych Kluczowych Danych Finansowych za I kwartał 2019 roku przez Spółkę związana jest jedynie z obowiązkami informacyjnymi podmiotu dominującego – BFF we Włoszech i ma zagwarantować równy dostęp inwestorów do informacji poufnych.

Wybrane Kluczowe Dane Finansowe Grupy Kapitałowej BFF Polska za I kwartał 2019 roku (dane skonsolidowane) zawierają:
- Kontraktacja bilansowa: 380,9 mln PLN (wobec 419,8 mln PLN w okresie porównywalnym);
- Przychody ze sprzedaży: 63,3 mln PLN (wobec 46,6 mln PLN w okresie porównywalnym);
- Marża na pokrycie kosztów: 34,7 mln PLN (wobec 25,8 mln PLN w okresie porównywalnym);
- Koszt utworzenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych: 0,4 mln PLN (wobec 4,9 mln PLN w okresie porównywalnym);
- Koszty operacyjne: 10,9 mln PLN (wobec 9,3 mln PLN w okresie porównywalnym);
- Zysk netto: 20,3 mln PLN (wobec 9,3 mln PLN w okresie porównywalnym);
- Portfel aktywów finansowych na dzień 31 marca 2019 roku: 3.320 mln PLN (wobec 2.637 mln PLN na koniec okresu porównywalnego).

Wszystkie dane zaprezentowane powyżej sporządzone zostały zgodnie ze standardami MSSF.

Wybrane Kluczowe Dane Finansowe za I kwartał 2019 roku oraz za I kwartał 2018 nie podlegały audytowi i nie były weryfikowane przez niezależne podmioty zewnętrzne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The
announcement of IQ 2019 Key Financial Data


BFF Polska S.A., a company being part of BFF Banking Group (“BFF”),
announces its selected key financial data of BFF Polska Capital Group
for IQ 2019 (“IQ 2019 Key Financial Data”). The announcement of IQ 2019
Key Financial Data is issued in connection with the BFF disclosure
obligations in Italy to ensure equal treatment of investors.


The following IQ 2019 Key Financial Data for BFF Polska Capital Group
(consolidated data) are:


- Assets acquired: PLN 380.9 mn (in comparison with PLN 419.8 mn in IQ
2018);


- Sales revenue: PLN 63.3 mn (in comparison with PLN 46.6 mn in IQ 2018);


- Net interest margin: PLN 34.7 mn (in comparison with PLN 25.8 mn in IQ
2018);


- Cost of provisions: PLN 0.4 mn (in comparison with PLN 4.9 mn in IQ
2018);


- Operational costs: PLN 10.9 mn (in comparison with PLN 9.3 mn in IQ
2018);


- Net profit: PLN 20.3 mn (in comparison with PLN 9.3 mn in IQ 2018);


- Financial assets portfolio as at 31 March 2019: PLN 3,320 mn (in
comparison with PLN 2,637 mn as at the end of IQ 2018).


All data above prepared according to IFRS requirements.


The IQ 2019 Key Financial Data and IQ 2018 Data have not been audited or
verified by any independent source.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-10 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2019-05-10 Urban Kielichowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki