REKLAMA

BANK PEKAO SA: Zawarcie listu intencyjnego z Alior Bank S.A.

2017-10-23 23:55
publikacja
2017-10-23 23:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-23
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zawarcie listu intencyjnego z Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2017 z dnia 23 października 2017 r. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że dnia 23 października 2017 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Alior Bank S.A. ("Strony”) zawarły list intencyjny dotyczący wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji – każdorazowo w granicach niezbędnych autoryzacji („LoI”).

LoI ma na celu umożliwienie analizy wykonalności oraz dokonanie oceny różnych form potencjalnej współpracy lub połączenia obu podmiotów.

Obecnie Strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących swojej potencjalnej współpracy. W szczególności, takie decyzje nie zostaną podjęte i wdrożone dopóki możliwe korzyści strategiczne i finansowe nie zostaną oszacowane.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION23.10.2017 - Report 57/2017: Signing of
letter of intent with Alior Bank S.A.With reference to the
current report no 56/2017 of October 23rd 2017 – the Management Board of
Bank Polska Kasa Opieki S.A. hereby informs that on October 23rd 2017
Bank Polska Kasa Opieki S.A. and Alior Bank S.A. (the “Parties”) signed
the letter of intent regarding preliminary discussions and analysis of
the feasibility of their potential cooperation and exchange of
information – always within the scope of necessary authorisations (the
“LoI”).The LoI is to enable the feasibility analysis
and assessment of various forms of potential cooperation or combination
of the two entities.Currently, the parties have not made any
binding decisions regarding their potential cooperation. In particular,
until possible strategic and financial benefits can be assessed, no such
decisions will be taken and implemented.Legal basis: Art. 17
sec. 1 MAR – inside information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-23 Michał Krupiński
Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu, Zarząd Banku
2017-10-23 Mateusz Hojdysz Dyrektor, Departament Strategii i Rozwoju Grupy
2017-10-23 Tomasz Nowacki Dyrektor Zarządzający, Departament Prawny
2017-10-23 Adam Hawryluk Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności
2017-10-23 Dariusz Choryło
Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki