REKLAMA

BANK PEKAO SA: Określenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.

2021-12-03 18:05
publikacja
2021-12-03 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-03
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Określenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 2 grudnia 2021 roku Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) dotyczące aktualizacji planu przymusowej restrukturyzacji oraz określenia wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”, ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

Na podstawie danych na dzień 31 grudnia 2020 roku, BFG określił docelowy minimalny poziom MREL odpowiadający 15,37% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko („TREA”) oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej („TEM”). Docelowy minimalny poziom MREL, który musi zostać spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania, określony dla Banku na ten sam dzień wynosi 14,04% TREA, oraz 5,91% TEM. Wymogi te powinny zostać spełnione od dnia 31 grudnia 2023 r.

BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL zarówno na poziomie łącznym, jak i poziom, który musi zostać spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne spełniające wymóg podporządkowania,. Na poziomie łącznym, na koniec 2021 roku i 2022 roku, wysokość MREL w relacji do:
• TREA powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 11,69% i 13,53%,
• TEM powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 3,00% i 4,46%.

Na poziomie, który musi zostać spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne spełniające wymóg podporządkowania, na koniec 2021 roku oraz 2022 roku, wysokość MREL w relacji do:
• TREA powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 11,02% oraz 12,53%,
• TEM powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 3,00% i 4,46%.

Według stanu na dzień 30 września 2021 roku Bank spełnia minimalny poziom wymogów ustalony przez BFG w relacji do TREA na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.

Według stanu na dzień 30 września 2021 roku Bank spełnia minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych spełniających wymóg podporządkowania ustalony przez BFG na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku.

Według stanu na dzień 30 września 2021 roku Bank spełnia minimalny poziom wymogów ustalony przez BFG w relacji do TEM na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION03.12.2021 - Report 34/2021: Setting by
the Bank Guarantee Fund the minimum requirement for own funds and
eligible liabilities (MREL) for Bank Polska Kasa Opieki S.A.Bank
Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) informs that on 2nd
December 2021 it received the letter from Banking Guarantee Fund („BFG”)
regarding update of the resolution plan and setting the minimum
requirement for own funds and eligible liabilities (“MREL”).Based
on data as at 31st December 2020, BFG set target minimal level of MREL
requirement at 15.37% of the total risk exposure amount ("TREA"),
and 5.91% of the total exposure measure ("TEM"). Target
minimal level of MREL which must be fulfilled with own funds and
eligible liabilities meeting the subordination requirement at the
abovementioned date is 14.04% in relation to TREA, and 5.91% in relation
to TEM. Abovementioned requirement is to be met from 31st December 2023
onwards.BFG set interim MREL goals both on total level and on
level which must be fulfilled with own funds and eligible liabilities
meeting the subordination requirement. On total level as at 31st
December 2021 and 31st December 2022, MREL:• in relation to TREA
should be respectively at least at the level of 11.69% and 13.53%,•
in relation to TEM should be respectively at least at the level of 3.00%
and 4.46%.On level which must be fulfilled with own funds and
eligible liabilities meeting the subordination requirement as at 31st
December 2021 and 31st December 2022, MREL:• in relation to TREA
should be respectively at least at the level of 11.02% and 12.53%,•
in relation to TEM should be respectively at least at the level of 3.00%
and 4.46%.As at 30th September 2021 Bank meets the target level
of MREL requirement in relation to TREA set by BFG as at 31st December
2021 and 31st December 2022.As at 30th September 2021 Bank meets
the target level of MREL which must be fulfilled with own funds and
eligible liabilities meeting the subordination requirement set by BFG as
at 31st December 2021, 31st December 2022 and 31st December 2023.As
at 30th September 2021 Bank meets the target level of MREL requirement
in relation to TEM set by BFG as at 31st December 2021, 31st December
2022 and 31st December 2023.Legal basis: Article 17 (1) of MAR -
inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2021-12-03 Wojciech Werochowski Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki