REKLAMA

BALTICON: Wypłata Dywidendy

2023-06-30 15:12
publikacja
2023-06-30 15:12
Emitent - BALTICON S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, że obradujące w dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. Zgodnie z uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za rok obrotowy 2022 kwotę 527.850,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy).
Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 3.105.000 (trzy miliony sto pięć tysięcy) akcji. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło termin prawa do dywidendy na 7 lipca 2023 r. (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2022 r. (dzień wypłaty dywidendy)

Podstawa prawna: § 4 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki