REKLAMA

Arctic Paper widzi uspokojenie popytu, wykorzystanie mocy produkcyjnych sięgnie 92-93 proc. w I kw. i całym '23

2023-01-25 11:08
publikacja
2023-01-25 11:08

Arctic Paper obserwuje w styczniu uspokojenie popytu i przewiduje, że wykorzystanie mocy produkcyjnych papierni zarówno w I kwartale, jak i całym 2023 roku sięgnie 92-93 proc – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Michał Jarczyński. Dodał, że w 2022 roku wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 95 proc.

Arctic Paper widzi uspokojenie popytu, wykorzystanie mocy produkcyjnych sięgnie 92-93 proc. w I kw. i całym '23
Arctic Paper widzi uspokojenie popytu, wykorzystanie mocy produkcyjnych sięgnie 92-93 proc. w I kw. i całym '23
fot. Wojciech Robakowski / / FORUM

"Biznes europejski w naszej branży obserwuje pewne spowolnienie gospodarcze. Sygnałów recesji nie widzę, ale pewne obawy ze strony biznesu się materializują. Wciąż są obawy, co wydarzy się na Ukrainie, są pewne obawy, co stanie się w Chinach. Każdy generalnie stara się być bardziej ostrożny niż to było rok temu. Na początku 2023 roku widzę symptomy spadku cen celulozy, po kilkanaście USD na miesiąc. W tym roku kilka nowych celulozowni, zwłaszcza w Ameryce Południowej rozpocznie produkcję. Po stronie wolumenowej będzie istotne zwiększenie strony podażowej w celulozie liściastej, natomiast w segmencie iglastej podaż jest stała" - powiedział prezes.

"Pierwszy kwartał zaczyna się bardzo spokojnie, hurtownie i drukarnie korzystają głównie z wysokich stanów magazynowych, które zgromadziły od września do listopada. Wszyscy przyglądają się, czy recesja zapuka do naszych drzwi. Każdy stara się być bardziej ostrożny w wydawaniu pieniędzy. Niemniej klienci składają już zamówienia na papier z dostawą na luty i marzec. Te pierwsze dni stycznia, to nie jest pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w naszej branży, firmy wykorzystują ten czas na prace remontowe, inwestycje. Wszyscy przygotowują się raczej do takiego oczekiwanego wzrostu popytu od połowy lutego. Ten rok rozpoczyna się spokojniej niż ubiegły, kiedy papiernie miały prawie 100 proc. wykorzystanie mocy produkcyjnych" - dodał.

Arctic Paper ma trzy zakłady produkujące papier: w Kostrzynie oraz w Munkedal i Grycksbo w Szwecji. Do grupy należy szwedzki producent celulozy Rottneros AB.

"Spodziewam się, że wykorzystanie mocy produkcyjnych zarówno w pierwszym kwartale, jak i w całym 2023 roku sięgnie 92-93 proc. Przy tym poziomie możemy wykorzystać efekt skali oraz skupiamy się na utrzymaniu wysokich marż" - zapowiedział Jarczyński.

"W pierwszych tygodniach stycznia cena celulozy nieco spada, cena energii istotnie zniżkuje, widać pewne uspokojenie na rynku surowców pochodnych ropy naftowej, czyli chemikaliów. Popyt jest średni. Nie za bardzo widzę możliwości ruchów cen – zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych w górę obecnie. Jeśli jednak będzie wysoka presja inflacyjna, zarówno w Polsce, jak i Europie, to ten element inflacyjny spowoduje wzrost kosztów, który będziemy starali się przekładać na cenę wyrobu gotowego" - dodał.

W ocenie prezesa obecnie, jeśli inflacja będzie mocno spadała oraz będą czynniki ograniczające koszty produkcji, to będzie duża presja ze strony klientów na obniżanie cen.

Po trzech kwartałach 2022 roku sprzedaż grupy wzrosła o blisko 55 proc. rdr do 3,81 mld zł, a EBITDA zwiększyła się o 222,6 proc. do 834 mln zł.

Według prezesa ubiegły rok 2022 roku był wybitnie udany dla obu podstawowych segmentów działalności grupy.

"IV kwartał rozpoczął się bardzo dobrze, ale końcówka była nieco trudniejsza biznesowo. Popyt na papier w październiku i na początku listopada był wysoki, udało nam się jeszcze wprowadzić szóstą w ubiegłym roku podwyżkę cen, która rekompensowała zwyżkę naszych kosztów wytwarzania. Zawsze w grudniu notujemy istotny spadek popytu na papier, z końcem roku producenci obniżają stany magazynowe. Średnio cały ostatni kwartał to wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych na poziomie 85 proc., a w całym 2022 roku 95 proc." - powiedział.

"Rok 2022 roku był dla grupy Arctic wyjątkowo korzystny. Popyt na papier wzrósł o 15 proc. Była nierównowaga pomiędzy podażą a popytem, dlatego branża mogła przenieść na klientów wzrost kosztów energii, chemikaliów i celulozy. Dzięki wysokiemu popytowi mieliśmy wysokie marże, co się przełożyło na rekordowe wyniki finansowe grupy w 2022 roku. Czwarty kwartał będzie nieco odbiegał od poprzednich trzech kwartałów, odnotowaliśmy wzrost EBITDA i zysk netto, ale dynamiki mogą być nieco mniejsze. W segmencie celulozy przeznaczonej na opakowania popyt był nieco niższy niż w pierwszych trzech kwartałach, ale w segmencie celulozy do produkcji papierów higienicznych popyt pozostawał wysoki, co przełożyło się na utrzymanie wysokich cen celulozy przez 8-10 tygodni IV kwartału ur." - dodał.

Po trzech kwartałach 2022 roku skonsolidowany zysk netto j.d. Arctic wzrósł o 562,3 proc. do 558,4 mln zł.

Jarczyński poinformował, że Arctic chce być spółką dywidendową.

"Mamy opublikowaną politykę dywidendową i chcemy się w niej +zmieścić+. Planujemy znaleźć złoty środek między oczekiwaniami inwestorów, którzy w związku z rekordowymi wynikami liczą na wysoką dywidendę. Z drugiej strony mamy do zrealizowania strategię. Inwestycje planuję realizować również w oparciu o kapitał obcy. Patrząc na wysoki koszt pieniądza, muszę znaleźć optimum między dywidendą a kosztami finansowymi" - podkreślił.

Zarząd Arctic Paper przyjął w lipcu 2022 roku politykę dywidendową, zgodnie z którą zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w wysokości 20-40 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem aktualnych postanowień umów kredytowych dotyczących kowenantów finansowych oraz związanych z nimi ograniczeń dystrybucji zysku. Polityka ma obowiązywać począwszy od roku obrotowego, który zakończy się dnia 31 grudnia 2022 roku.

Za 2021 rok spółka wypłaciła 0,40 zł dywidendy na akcję. Na dywidendę trafiło łącznie 27,72 mln zł z zysku netto za 2021 rok oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki