ATREM S.A.: wyniki finansowe

2020-04-10 22:53
publikacja
2020-04-10 22:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_ATREM_S.A._za_rok_zakonczony_dnia_31_grudnia_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ATREM_S.A._za_okres_rok_zakonczony_dnia_31.12.2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_ATREM_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ATREM_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dot__KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rada_Nadzorcza_-_ocena_Sprawozdania_Finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_ATREM_IFRS_Audit_Report_PAS_standalone_JZP.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody za sprzedaży 123 271 132 829 28 656 31 130
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 340) (3 968) (1 706) (930)
III. Zysk (strata) brutto (8 197) (4 631) (1 905) (1 085)
IV. Zysk (strata) netto (7 946) (4 482) (1 847) (1 050)
V. Zysk (strata) na jedną akcję (0,86) (0,49) (0,20) (0,11)
VI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (0,86) (0,49) (0,20) (0,11)
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 238) 6 341 (2 845) 1 486
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (213) (726) (50) (170)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 210 (2 580) 1 909 (605)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4 241) 3 035 (986) 711
XI. Aktywa 78 150 76 387 18 352 17 764
XII. Zobowiązania długoterminowe 2 977 747 699 174
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 45 501 38 023 10 685 8 843
XIV. Kapitał własny 29 672 37 619 6 968 8 749
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.pdfSprawozdanie finansowe ATREM S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.pdf Sprawozdanie finansowe Atrem S.A. za rok 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. za okres rok zakończony dnia 31.12.2019 r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. za okres rok zakończony dnia 31.12.2019 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Atrem S.A. w r. 2019
List Zarządu ATREM S.A..pdfList Zarządu ATREM S.A..pdf List Zarządu
Oświadczenie Zarządu ATREM S.A..pdfOświadczenie Zarządu ATREM S.A..pdf Oświadczenie Zarządu do raportu za rok 2019
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza - ocena Sprawozdania Finansowego.pdfRada Nadzorcza - ocena Sprawozdania Finansowego.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdania
19 ATREM IFRS_Audit Report PAS standalone JZP.T.pdf19 ATREM IFRS_Audit Report PAS standalone JZP.T.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-10 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2020-04-10 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-10 Katarzyna Marcinkowska inLAND Audit Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki