ASM GROUP S.A.: wyniki finansowe

2020-07-29 21:01
publikacja
2020-07-29 21:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ConsolidatedInterimReport_ASM_2020032_ver_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 952,0 1 142,2 217,0 265,8
II. Koszty działalności operacyjnej 1 388,0 1 769,0 316,0 411,6
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -426,0 -626,7 -97,0 -145,8
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 637,0 -1 055,6 145,0 -245,6
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 763,0 -873,4 173,0 -203,2
VI. Aktywa trwałe 103 652,0 112 687,9 22 769,0 26 198,6
VII. Aktywa obrotowe 2 934,0 2 975,4 644,0 691,8
VIII. AKTYWA OGÓŁEM 106 586,0 115 663,4 23 413,0 26 890,3
IX. Kapitał własny 48 229,0 70 189,0 10 594,0 16 318,1
X. Zobowiązania długoterminowe 33 564,0 35 426,6 7 373,0 8 236,3
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 24 793,0 10 047,7 5 446,0 2 336,0
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ConsolidatedInterimReport_ASM_2020032_ver_final.pdfConsolidatedInterimReport_ASM_2020032_ver_final.pdf skonsolidowany_raport_kwartalny_1Q

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-29 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2020-07-29 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki