REKLAMA

ASBISc: Zakończenie kadencji Dyrektorów.

2021-05-05 14:05
publikacja
2021-05-05 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Zakończenie kadencji Dyrektorów.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym informuje, że Pan Yuri Ulasovich - Dyrektor Wykonawczy oraz Pan Demos Demou - Dyrektor Niewykonawczy Spółki, jako upoważnieni, nie zgłosili swoich kandydatur do ponownego wyboru podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”), które odbyło się w dniu 5 maja 2021 roku. Tym samym z chwilą odbycia ZWZA wygasły ich kadencje.

Spółka pragnie podziękować Panu Demos Demou oraz Panu Yuri Ulasovich za ich cenne wsparcie w działalności ASBIS podczas obecności w Radzie.
Spółka życzy Panu Demos Demou oraz Panu Yuri Ulasovich sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach.

Spółka w odpowiednim czasie poinformuje, kto zajmie ich stanowiska.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title: Retirement of Directors.


Legal Basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current
and periodic information.


Message:The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the
Company") hereby informs that Mr Yuri Ulasovich - Executive Director and
Mr Demos Demou - Non-executive Director of the Company have retired from
their offices as being eligible not offered themselves for re-elections
during the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on
the 5th of May 2021.


The Company wishes to thank Mr Demos Demou and Mr Yuri Ulasovich their
valuable contribution to ASBIS during their presence on the Board.


The Company wishes Mr Demos Demou and Mr Yuri Ulasovich all success in
their future endeavors.


The Company will inform who will be taking their positions in due course.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Ryzyka i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki