2,2500 zł
2,74% 0,0600 zł
APS Energia S.A. (APE)

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-01
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 01 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w przedmiocie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto Emitenta za rok 2018.

Zarząd składa wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, aby zysk netto Emitenta za rok 2018 w kwocie 6 833 041,12 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące czterdzieści jeden złotych dwanaście groszy) został przeznaczony na:

1) utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wykup akcji własnych Spółki kwotę 4 296 346,66 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
2) wypłatę dywidendy akcjonariuszom Emitenta w kwocie 2 536 694,46 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy), co stanowi 9 (słownie: dziewięć) groszy na jedną akcję Emitenta.

Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30 % zysku netto Grupy APS Energia, lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja Spółki, zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową. W związku obecną sytuacją finansową Spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2019 w ramach obowiązującej Strategii, zdaniem Zarządu przeznaczenie 37% zysku netto Emitenta na wypłatę dywidendy, a pozostałej jego części na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wykup akcji własnych Spółki jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych Spółki.

Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na dzień 10 maja 2019 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 maja 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-01 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2019-04-01 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.