REKLAMA

APS ENERGIA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2021-06-23 15:04
publikacja
2021-06-23 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal_RB_11_2021_inf._nt._czlonkow_Rady_Nadzorczej_APS_Energia_SA_23-06-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APS Energia S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję. Na nową kadencję zostali powołani:
- Agata Klimek-Cortinovis,
- Henryk Malesa,
- Artur Sieradzki,
- Tomasz Szewczyk,
- Dariusz Tenderenda.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu w konkurencyjnej osobie prawnej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
zal_RB_11_2021_inf._nt._czlonkow_Rady_Nadzorczej_APS_Energia_SA_23-06-2021.pdfzal_RB_11_2021_inf._nt._czlonkow_Rady_Nadzorczej_APS_Energia_SA_23-06-2021.pdf Informacja nt. Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 23.06.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-23 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2021-06-23 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki