REKLAMA

APATOR: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie

2021-05-24 12:52
publikacja
2021-05-24 12:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_art_69_J.Marzyglinski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Apator SA informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Janusza Marzyglińskiego o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Apator SA.

Zmniejszenie udziałów nastąpiło w wyniku sprzedaży 50.000 akcji imiennych Apator SA, o czym Zarząd poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2021.

Pan Janusz Marzygliński powiadomił Spółkę, że:
– przed zbyciem akcji posiadał 749.960 akcji Apator SA, co stanowiło 2,29% udziału w kapitale zakładowym oraz 2.748.236 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,01% ogólnej liczby głosów;

– po zbyciu posiada 699.960 akcji Apator SA, co stanowi 2,13% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do wykonania 2.548.236 głosów dających 4,65% ogólnej liczby głosów.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie art 69 J.Marzygliński.pdfzawiadomienie art 69 J.Marzygliński.pdf Zawiadomienie - art 69 ustawy o ofercie - J. Marzygliński

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2021-05-24 Jolanta Dombrowska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki