REKLAMA

AMPLI: Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz o wydaniu przez sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego dotyczącego AMPLI S.A.

2022-06-28 15:18
publikacja
2022-06-28 15:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
AMPLI
Temat
Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz o wydaniu przez sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego dotyczącego AMPLI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
KOMISJA NADZORU FINASOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz o wydaniu przez sąd postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego dotyczącego AMPLI S.A.


Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej zawiadamia, iż w dniu 28 czerwca 2022r. uzyskał informacje, iż postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 20 maja 2022r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli AMPLI S.A. w upadłości układowej, jakie odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022r., o którym to postanowieniu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 20 maja 2022r., stało się prawomocne dnia 18 czerwca 2022r., przy czym adnotacja o prawomocności została zamieszczona na ww. postanowieniu w dniu 28 czerwca 2022r.

Ponadto, Emitent zawiadamia, iż w dniu 28 czerwca 2022r. uzyskał informację, że Sąd Rejonowy w Tarnowie, w związku z uprawomocnieniem się ww. postanowienia o zatwierdzeniu układu, wydał w dniu 27 czerwca 2022r, postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu dotyczącego AMPLI S.A.

Podstawa prawna:
Raport przekazywany jest na podstawie art.17 ust. 1 Rozporządzeniem Market Abuse Regulation (Rozporządzenia MAR) - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki