REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

2019-01-09 17:21
publikacja
2019-01-09 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-09
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka), mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, że na koniec grudnia 2018 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 5 156 003 853,05 zł
Na powyższą sumę aktywów składały się:
– 168 024 039,25 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
– 341 275 359,02 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 1 499 376 962,33 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 3 147 327 492,45 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).

Jednocześnie Spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 112 620 993,76 zł.

Ponadto Spółka informuje, że na koniec grudnia 2018 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej Spółki (dalej Rockbridge TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 3 147 145 038,30 zł.
Na powyższą sumę aktywów składały się:
– 1 252 306 285,46 jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 6 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej,
– 1 609 925 797,93 jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 118 575 437,40 jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 166 337 517,51 jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management.


Ponadto poza ww. sumą aktywów Rockbridge TFI wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 27 517 734,32 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-09 Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu
2019-01-09 Andrzej Ladko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki