REKLAMA

ALDA S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta

2021-05-20 11:41
publikacja
2021-05-20 11:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ALDA S.A.
Temat
Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd, w dniu 19 maja 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej - ALDA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „AP”).

Spółka, raportem bieżącym ESPI nr 8/2021 w dniu 30 kwietnia 2021 r. informowała o podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego
AP z kwoty 5.000,00 zł o kwotę 391.000,00 zł do kwoty 396.000,00 zł poprzez ustanowienie 7.820 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 391.000,00 zł. Ponadto, informowano o złożeniu w dniu 30 kwietnia 2021 r. oświadczenia o objęciu nowych udziałów AP oraz zawarciu pomiędzy Spółką i AP umowy przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa należącej do Spółki, obejmującej dotychczasową działalność Spółki i wydania ZCP na rzecz AP.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez AP, Spółka posiada łącznie 100% w kapitale zakładowym, tj. 7.920 udziałów o łącznej wartości nominalnej 396.000,00 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 WOJCIECH MAZIARZ PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki