REKLAMA

AILLERON S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 roku

2021-09-23 10:04
publikacja
2021-09-23 10:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IIF_SA_zgloszone_projekty_uchwal_NWZ_Ailleron_SA_23.09.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Ailleron_SA_24.09.2021_aktualizacja_23.09.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 września 2021 r. otrzymał od Akcjonariusza – IIF SA z siedzibą w Krakowie, działającego zgodnie z art. 401 § 4 KSH, który reprezentuje 20,55% kapitału zakładowego Spółki – projekty uchwał w sprawach objętych pkt 5 - 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 r., dotyczących utworzenia i zasad realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał oraz treść wszystkich uchwał zaktualizowaną o zgłoszone projekty.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, iż zarówno Zarząd Spółki, jak i Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowały treść ww. projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza IIF SA.

Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 września 2021 roku na stronie internetowej Spółki w sekcji Inwestorzy/Raporty i informacje/WZA pod adresem https://ailleron.com/pl/investors-message/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-24-09-2021/.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 p. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
IIF SA_zgłoszone projekty uchwał_NWZ Ailleron SA_23.09.2021.pdfIIF SA_zgłoszone projekty uchwał_NWZ Ailleron SA_23.09.2021.pdf
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA_24.09.2021_aktualizacja 23.09.2021.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA_24.09.2021_aktualizacja 23.09.2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Tomasz Król Członek Zarządu
2021-09-23 Piotr Skrabski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki