REKLAMA

AGORA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.

2023-06-26 15:13
publikacja
2023-06-26 15:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-26
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r. („Zgromadzenie”), dysponowali 48 652 812 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 46 580 831 akcji był reprezentowany na Zgromadzeniu w 67,95% (31 652 812 akcji).
Co najmniej 5% liczby głosów podczas Zgromadzenia posiadali:
Agora-Holding Sp. z o.o.: 22.528.252 głosy, tj. 46,30% głosów na tym Zgromadzeniu i 35,36% ogólnej liczby głosów.
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień": 8.126.434 głosy, tj. 16,70% głosów na tym Zgromadzeniu i 12,76% ogólnej liczby głosów.
MDIF Media Holdings I,LLC: 5.355.645 głosów tj. 11,01% głosów na tym Zgromadzeniu i 8,41% ogólnej liczby głosów.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4.119.000 głosów tj. 8,47% głosów na tym Zgromadzeniu i 6,47% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("The
Company") informs that shareholders who participated in the General
Meeting of Agora S.A. on June 26, 2023 (“Meeting”) held 48,652,812
votes. As a result, the statutory capital of the Company in the amount
of 46,580,831 shares, was represented at the Annual General Meeting in
67.95% (31,652,812 shares).


At
least 5% of the total number of votes was held by:


Agora-Holding
Sp. z o.o.: 22,528,252 votes, i.e. 46.30% votes during the Meeting and
35.36% total number of votes.


Otwarty
Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień": 8,126,434 votes, i.e. 16.70%
votes during the Meeting and 12.76% total number of votes.


MDIF
Media Holdings I, LLC: 5,355,645 votes, i.e. 11.01% votes during the
Meeting and 8.41% total number of votes.


Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny: 4,119,000 votes, i.e. 8.47% votes during the
Meeting and 6.47% total number of votes.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-26 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu
2023-06-26 Wojciech Bartkowiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki