REKLAMA

ADVERTIGO S.A.: Zawarcie aneksu do Term Sheet w sprawie połączenia z ORPHINIC Scientific sp. z o.o.

2021-06-10 08:03
publikacja
2021-06-10 08:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
ADVERTIGO S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do Term Sheet w sprawie połączenia z ORPHINIC Scientific sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ADVERTIGO) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2021 z dn. 30 kwietnia 2021 r. w którym poinformował o zawarciu porozumienia „Term Sheet” (dalej: Term Sheet) z ORPHINIC Scientific sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: ORPHINIC) oraz JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2021 r. Strony zawarły aneks do Term Sheet (dalej: Aneks).

Na podstawie Aneksu, Strony zgodnie postanowiły, że terminy czynności dotyczących przeprowadzenia Inwestycji (zgodnie z definicją zawartą w raporcie ESPI nr 17/2021 z dn. 30 kwietnia 2021 r., a polegającej na dokonaniu inwestycji w kwocie 5.075 mln zł w zamian za 29 nowych udziałów, stanowiących 8,92% w kapitale zakładowym ORPHINIC) Strony zamierzają przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2021 r. Ponadto, Strony postanowiły zastąpić planowane połączenie AVERTIGO z ORPHINIC (które miało pierwotnie zostać zrealizowane w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku ORPHINIC na ADVERTIGO za akcje, które ADVERTIGO miało wydać wspólnikom ORPHINIC - łączenie się przez przejęcie) na dokonanie transakcji, polegającej na nabyciu 100% udziałów ORPHINIC od dotychczasowych udziałowców tej spółki w zamian za akcje nowej emisji ADVERTIGO. Parametry emisji akcji ADVERTIGO emitowanych dla dotychczasowych udziałowców ORPHINIC w zamian za udziały tej spółki zostaną ustalone po przeprowadzeniu wyceny wartości godziwej ORPHINIC. Pozostałe parametry Term Sheet nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki