REKLAMA

AC S.A.: wyniki finansowe

2021-03-31 06:37
publikacja
2021-03-31 06:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_2020.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2020.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dotyczaca_wyboru_firmy_audytorskiej.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_AC_Pismo_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_AC_Pismo_Prezesa_Zarzadu.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_oceny_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SBR_AC_29.03.21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SBR_AC_29.03.21.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 185 222,00 222 682,00 41 398,00 51 765,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 767,00 46 283,00 8 218,00 10 759,00
III. Zysk (strata) brutto 37 080,00 46 454,00 8 288,00 10 799,00
IV. Zysk (strata) netto 30 898,00 38 183,00 6 906,00 8 876,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 841,00 41 601,00 4 211,00 9 671,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 943,00 -23 527,00 -3 563,00 -5 469,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej -2 931,00 -20 421,00 -655,00 -4 747,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -33,00 -2 347,00 -7,00 -545,00
IX. Aktywa, razem 196 937,00 174 768,00 42 675,00 41 040,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 492,00 60 077,00 13 975,00 14 108,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 295,00 40 892,00 10 465,00 9 602,00
XIII. Kapitał własny 132 445,00 114 691,00 28 700,00 26 932,00
XIV. Kapitał zakładowy 2 518,00 2 470,00 546,00 580,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 10 073 683,00 9 878 783,00 10 073 683,00 9 878 783,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,10 3,87 0,69 0,90
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,10 3,80 0,69 0,88
XVIII. Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,15 11,61 2,85 2,73
XIX. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,15 11,40 2,85 2,68
XX. Zadeklarowana lub wyplacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,85 3,94 0,41 0,92
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe 2020.xhtmlSprawozdanie finansowe 2020.xhtml Sprawozdanie finansowe 2020 AC S.A.
Sprawozdanie finansowe 2020.T.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe 2020.T.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe 2020 AC S.A. - podpisy
Sprawozdanie Zarządu 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu 2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu 2020 AC S.A.
Sprawozdanie Zarządu 2020.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu 2020.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu 2020 AC S.A - podpisy
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporządzenia sprawozdania finansowego.xhtmlOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporządzenia sprawozdania finansowego.xhtml Oświadczenie Zarządu AC S.A.
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporządzenia sprawozdania finansowego.T.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporządzenia sprawozdania finansowego.T.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu AC S.A. - podpisy
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu AC S.A.
Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.T.xhtml.xadesInformacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej.T.xhtml.xades Informacja Zarządu AC S.A. - podpisy
2020 AC_Pismo Prezesa Zarządu.xhtml2020 AC_Pismo Prezesa Zarządu.xhtml Pismo Prezesa Zarządu AC S.A.
2020 AC_Pismo Prezesa Zarządu.T.xhtml.xades2020 AC_Pismo Prezesa Zarządu.T.xhtml.xades Pismo Prezesa Zarządu AC S.A. - podpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań
SBR AC_29.03.21.xhtmlSBR AC_29.03.21.xhtml Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania
SBR AC_29.03.21.xhtml.xadesSBR AC_29.03.21.xhtml.xades Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania - podpisy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki