REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

6 kroków do ubezpieczenia domu jednorodzinnego

Malwina Wrotniak2011-08-22 06:01redaktor naczelna Bankier.pl
publikacja
2011-08-22 06:01
Wakacje mają wiele zalet - również z punktu widzenia złodzieja. Pozostawione bez opieki domy nierzadko właśnie wtedy stają się łupem przestępców. Ale kradzież z włamaniem to nie jedyne, co grozi tymczasowo opuszczonej przez domowników nieruchomości.Jak w tej sytuacji podejść do tematu ubezpieczenia domu? Najlepiej krok po kroku, zawsze odnosząc się do punktu wyjścia, którym jest sprecyzowana potrzeba ubezpieczeniowa (czyli pożądany zakres ochrony), a nigdy nie godząc się na kompromisy w imię wyłącznie najniższej składki. Łatwo bowiem stać się posiadaczem polisy-wydmuszki, która choć nie ma żadnej wartości, bo nie gwarantuje właścicielowi nieruchomości ochrony wtedy, gdy będzie jej najbardziej potrzebował.

1. Ustal ramy ochrony


Od przekonania, że ubezpieczyć dom warto do zakupu polisy, która faktycznie zabezpieczy właściciela na okoliczność pechowych zdarzeń, droga wcale nie jest krótka. Bo choć na pierwszy rzut oka wszystkie polisy mieszkaniowe wydają się sobie podobne, to diabeł tkwi w szczegółach. A im bardziej złożony przedmiot ubezpieczenia (dom to nie tylko mury, ale i wyposażenie – ruchome i nieruchome, a do tego cały katalog potencjalnych zagrożeń), tym tych szczegółów do sprawdzenia więcej.

Priorytetem jest zakres ubezpieczenia, bo na kolejnych etapach ubezpieczania domu konieczne będzie traktowanie go jako do punktu wyjścia. W najprostszym scenariuszu nieruchomość ubezpiecza się ognia i innych zdarzeń losowych (uderzenia pioruna, wybuchu, implozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu mechanicznego, powodzi, gradu, lawiny, osunięcia się ziemi itp.). Niektóre z tych zdarzeń (np. powódź) wymuszają podniesienie składki, co jest uzasadnione, ale tylko wtedy, kiedy ryzyko jest naprawdę znaczące (zatem np. w przypadku powodzi – tylko wówczas, gdy istnieje techniczne ryzyko zalania domu).

Drugie istotne zastosowanie ubezpieczenia dla domu dotyczy szkód wynikających ze świadomego działania osób trzecich – rabunku, włamania, kradzieży czy dewastacji mienia. Trzecie – to sytuacje, w których to właściciel nieruchomości mógłby zostać obarczony odpowiedzialnością za szkody, jakich na terenie jego posiadłości doznały inne osoby (tzw. ubezpieczenie OC w życiu prywatnym).

Konieczne jest więc ustalenie priorytetów (czego obawiam się najbardziej? co grozi domowi w największym stopniu?), a później poszukiwanie najlepszej oferty pośród tych o nie mniejszym, niż samodzielnie ustalony, zakresie ochrony.

2. Sprawdź wyłączenia


Pewną trudność w tych poszukiwaniach mogą stanowić przewidziane przez ubezpieczyciela wyłączenia. To szczególne okoliczności, w których towarzystwo nie będzie ponosiło odpowiedzialności, a zatem nie wypłaci odszkodowania w razie szkody. Klasycznym przykładem jest sytuacja, gdy złodziej włamał się do domu, w którym na czas nieobecności mieszkańców pozostawiono otwarte okna. Inne powody wyłączeń to umyślne i nierozważne działanie mieszkańców, ich zaniechanie albo rażące niedbalstwo. Wyłączenia mogą też dotyczyć konkretnych przedmiotów ubezpieczenia - cennych zbiorów, okazów kolekcjonerskich, biżuterii czy gotówki. Im więcej tych wyjątków, tym gorzej dla ubezpieczonego, bo albo spowodują, że polisa będzie „nieszczelna”, albo wymuszą konieczność dopłacenia za poszerzony zakres ochrony. Szczegółowa lista wyłączeń znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a te są lekturą bezwzględnie obowiązkową.

3. Określ wartość dobytku


Kwota ewentualnie wypłaconego odszkodowania będzie uzależniona m.in. od zapisanej w umowie sumy ubezpieczenia. Im ona większa, tym więcej przyjdzie zapłacić. Najprostszym sposobem na ustalenie rozsądnej sumy gwarancyjnej jest trafne, przemyślane określenie zarówno wartości nieruchomości, jak i jej stałych czy ruchomych elementów wyposażenia.

4. Poszukaj zniżek


Zasadą jest, że czym lepiej zabezpieczony dom, tym tańsza jego ochrona ubezpieczeniowa. Ale dodatkowe zamki, antywłamaniowe drzwi i okna, systemy alarmowe czy czujniki przeciwpożarowe to nie jedyna szansa na obniżenie ceny ubezpieczenia. Inną są promocje – okresowe lub dla wybranych lokalizacji czy typów nieruchomości – albo np. jednorazowe opłacenie składki. Obniżenie ceny bywa też formą nagrody dla stałych klientów albo tych, którzy zgodzą się na dokupienie w tej samej firmie polisy innego typu (np. samochodowej czy turystycznej).

5. Wybierz okres ochrony


Chociaż zbliżający się urlop może być argumentem za ubezpieczeniem domu przez tych, którzy dotąd nie widzieli takiej potrzeby, to sama polisa istotnie wykracza ochroną poza okres wakacyjnej nieobecności właścicieli. Zwyczajowo ubezpieczenia nieruchomości dotyczą jednego roku, w niektórych przypadkach okres ten można skrócić albo podwoić, potroić itd. Zalety rocznej polisy? W razie niezadowolenia, po stosunkowo niedługim czasie, można skorzystać z innej, bardziej konkurencyjnej oferty. Wady? Rodzi to konieczność ponownego przekalkulowania kwestii ubezpieczenia. Warto zapytać sprzedawcę o usługę powiadomienia (SMS-em, e-mailem, telefonicznie) o zbliżającym się końcu ochrony, połączoną z propozycją zmiany warunków umowy na korzystniejsze.

6. Sprawdź opinie użytkowników


Nie ulega wątpliwości, że dobór polisy powinien być samodzielny, jednak słuszność konsultacji należy tu pojmować w nieco inny sposób. Ostatecznym i najlepszym weryfikatorem jakości polisy jest bowiem ten, kto miał okazję z niej skorzystać. To właśnie moment zgłoszenia, a później likwidacji szkody i wreszcie wypłaty odszkodowania przesądza o wydaniu ostatecznej oceny dla produktu. Dlatego głos znajomego, który zmagał się ze skutkami zalania mieszkania czy opinia sąsiada, który domagał się od ubezpieczyciela odszkodowania za włamanie, może mieć status dobrej rady wartej więcej, niż niska cena polisy czy inne parametry zachwalane na poziomie sprzedaży.

Malwina Wrotniak, Bankier.pl
Kontakt: [email protected]

Źródło:
Malwina Wrotniak
Malwina Wrotniak
redaktor naczelna Bankier.pl

Redaktor naczelna Bankier.pl. Autorka wielu publikacji z zakresu finansów, ukazujących się na łamach serwisu od 2008 roku. W przeszłości dziennikarz specjalizujący się w tematyce ubezpieczeń, doceniona Nagrodą Polskiej Izby Ubezpieczeń dla Środowiska Dziennikarskiego. Autorka emigracyjnych projektów "Tam mieszkam" i "Zawróceni", uhonorowana Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii. W 2016 r. wydała książkę "Tam mieszkam. Życie Polaków za granicą". Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~krysssia2
Polecam sprawdzić ofertę http://www.konsulting4u.pl/
Tutaj na przykład składki na ubezpieczenie Domu Jednorodzinnego w Krakowie ochrona od ognia i zdarzeń loswych + powódź , dodatkowo ochrona od przepięcia i kradzieży z włamaniem dla stałych elementów wyposażenia ( np drzwi etc) w pakiecie z OC w życiu prywatnym
Polecam sprawdzić ofertę http://www.konsulting4u.pl/
Tutaj na przykład składki na ubezpieczenie Domu Jednorodzinnego w Krakowie ochrona od ognia i zdarzeń loswych + powódź , dodatkowo ochrona od przepięcia i kradzieży z włamaniem dla stałych elementów wyposażenia ( np drzwi etc) w pakiecie z OC w życiu prywatnym SU 50 000 tys zł i assistance dla domu gdzie klient ma zapewniony stały dozór na 72 h w razie dłuższego urlopu ( opiekę medyczną transport karetką i wiele innych)
SU domu 100 tys zł - składka na rok 110 zł
~bbb
pobieznie, przydalyby sie jeszcze konkretne oferty

Powiązane: Polisa dla domu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki