REKLAMA

14ZACH: Przejęcie Emitenta przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A.

2009-12-31 11:53
publikacja
2009-12-31 11:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2009
Data sporządzenia: 2009-12-31
Skrócona nazwa emitenta
14ZACH
Temat
Przejęcie Emitenta przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Informujemy, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A., w dniu 30 grudnia 2009 r. nastąpiło przejęcie Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A.
Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 ust. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie przez NFI Progress S.A. spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego NFI Progress S.A. poprzez emisję akcji serii E, które zostaną wydane akcjonariuszom Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. Połączenie nastąpiło na zasadach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w numerze 182/2009 Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 17 września 2009 roku. (poz. 11804).
Połączenie NFI Progress S.A. z Zachodnim Funduszem Inwestycyjnym NFI S.A. zostało wpisane do rejestru właściwego według siedziby NFI Progress S.A. w dniu 30 grudnia 2009 r. (Dzień Połączenia).
Jednocześnie NFI Progress S.A. wystąpił do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o wyznaczenie dnia referencyjnego dla potrzeb dokonania przydziału Akcji Serii E akcjonariuszom Zachodniego NFI na dzień 4 stycznia 2010 r.
Intencją NFI Progress S.A. jest, aby datą pierwszego notowania Akcji Serii E był 15 stycznia 2010 r.
Informacje bieżące o dalszych działaniach i okolicznościach w ramach połączenia będzie przekazywał NFI Progress S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-12-31 Jerzy Kotkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki