Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Kredyt 100 tys. na 10 lat - warunki, zarobki, rata

Kredyt 100 tys. na 10 lat - warunki, zarobki, rata
Spis treści
Advertisement

Kredyt na 100 tys. zł na 10 lat to szansa na zaspokojenie wymagających potrzeb konsumpcyjnych. Ofertę tego typu znajdziemy w wielu bankach, ale nie każdy z nas będzie mógł zaciągnąć zobowiązanie na taką kwotę. Sprawdzamy, kto może zaciągnąć kredyt na 100 tys. zł na 10 lat, ile to kosztuje i na co można przeznaczyć pożyczone środki?

Rekordowo niskie stopy procentowe, przekładające się na atrakcyjniejsze oprocentowanie kredytów to  przeszłość. Nie oznacza to jednak, że zrezygnujemy z finansowego wsparcia banków, szczególnie w sytuacji, kiedy nasza zdolność kredytowa jest wystarczająca do zaciągnięcia odpowiednich zobowiązań. Poszukując kredytu na 100 tys. zł na 10 lat możemy skorzystać przynajmniej z kilku produktów oferowanych przez banki uniwersalne. Wiele zależy od tego, na co przeznaczyć chcemy pożyczone pieniądze.

Kwotę 100 tys. zł na 10 lat pożyczyć możemy zaciągając m.in. kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy lub kredyt hipoteczny. Pierwsze z wymienionych rozwiązań pozwala przeznaczyć  pożyczone od banku środki  na dowolny cel konsumpcyjny. Z kolei dwa pozostałe rozwiązania to zobowiązania o charakterze celowym. Oznacza to, że kredyt samochodowy przeznaczyć można wyłącznie na zakup pojazdu, a kredyt hipoteczny m.in. na zakup, modernizację i remont nieruchomości lub zakup gruntów. W poniższym tekście skupimy się przede wszystkim kredycie gotówkowym na 100 tys. zł na 10 lat.

Kredyt gotówkowy na 100 tys. zł na 10 lat - na czym polega?

Kredyt gotówkowy oferowany jest przez niemal każdy bank uniwersalny. Na popularność tego rozwiązania wpływają przede wszystkim uproszczone procedury oceny wniosku, szeroki zakres oferowanych kwot i okresów spłaty, a także swoboda w wydatkowaniu pożyczonych pieniędzy.

Oznacza to, że nie musimy dostarczać do banków faktur, paragonów czy innych dokumentów potwierdzających sposób wydatkowania środków. Niektóre banki w trakcie składania wniosku pytają o powód zaciągnięcia kredytu gotówkowego, ale służy do najczęściej lepszemu zrozumieniu potrzeb i sytuacji potencjalnego kredytobiorcy.

Podczas zaciągania kredytu gotówkowego nie ma konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń, ale jeśli nasza zdolność kredytowa jest dyskusyjna i wnioskujemy o wysoką kwotę, to bank może postawić taki warunek. Kredyt gotówkowy to także szybka decyzja ze strony banku, która może zostać podjęta nawet w dniu złożenia wniosku.

Dotyczy to jednak zobowiązań na niewielkie kwoty. W przypadku kredytu na 100 tys. zł na 10 lat czas potrzebny na decyzję może być dłuższy. Udzielenie finansowania każdorazowo poprzedzone jest analizą zdolności kredytowej wnioskodawcy. Ma to na celu prawidłową ocenę ryzyka takiej operacji. O kredyt na 100 tys. zł na 10 lat możemy ubiegać się online lub w oddziale banku.

Kto może ubiegać się o kredyt na 100 tys. zł na 10 lat?

Każda osoba pełnoletnia, która ma taką potrzebę i posiada wystarczającą zdolność kredytową. Co to oznacza? W oczach banku musimy mieć możliwość do terminowej spłaty pożyczonych pieniędzy, powiększonych o odsetki i inne opłaty w terminach wyszczególnionych w harmonogramie. Aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem finansowania, bank weźmie pod lupę naszą sytuację życiową, finansowo-majątkową, a także sprawdzi, jak podchodzimy do spłaty innych zobowiązań.

Odmowa udzielenia kredytu zabezpiecza nie tylko interesy banku, ale jest też ostrzeżeniem dla wnioskodawcy, który być może powinien czasowo zrezygnować z dalszego zaciągania zobowiązań.

Kredyt 100 tys. zł na 10 lat - jak sprawdzana jest zdolność kredytowa?

Każdy bank, bez względu na kwotę i okres potencjalnego zobowiązania, zobowiązany jest do przeprowadzenia weryfikacji zdolności kredytowej. Oczywiście im wyższa kwota i dłuższy termin spłaty, tym wnikliwsza analiza ze strony banku. Trzeba pamiętać, że każda instytucja finansowa kieruje się wewnętrznymi procedurami i polityką ryzyka, więc ostateczne warunki finansowania w różnych bankach mogą się od siebie różnić, pomimo tego, że nasza stacja cały czas  jest taka sama.

W trakcie weryfikacji wniosku o kredyt na 100 tys. zł na 10 lat bank przeprowadzi analizę naszej zdolności kredytowej w dwóch ujęciach - ilościowym i jakościowym. Pierwsze z nich skupia się na ocenie sytuacji finansowej wnioskodawcy. Bank weźmie pod lupę wysokość i jakość osiąganych przez nas  dochodów. Następnie zweryfikuje przypadające na ten sam okres koszty. Wynikają one m.in. z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego (opłaty za media, czynsz), członków rodziny czy samochodu.

Ważne jest także nasze bieżące zadłużenie. Bank sprawdzi, jakie koszty generują spłacane każdego miesiąca kredyty i pożyczki i to nie tylko te spłacane w ratach, ale także te o charakterze limitowym. Jeśli posiadamy nieużywane karty kredytowe, debety na kontach czy kredyty odnawialne to warto je zamknąć przed złożeniem wniosku.

Drugim obszarem oceny zdolności kredytowej jest analiza jakościowa. W jej trakcie opisujące nas cechy porównywane są do cech innych kredytobiorców, co pozwala przewidzieć, jak będziemy podchodzić do spłaty zadłużenia. Podczas analizy jakościowej bank sprawdzi takie m.in. nasz wiek, wykształcenie, status mieszkaniowy, wykształcenie, wykonywany zawód, stan majątku czy liczbę osób na naszym utrzymaniu.

Prześwietlona zostanie także nasza dotychczasowa historia kredytowa. W tym celu bank sięgnie do rejestrów prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Dzięki nim kredytodawca dowie się, czy posiadamy jakieś zobowiązania, a także jak podchodzimy do tematu spłaty zadłużenia. Jeżeli w przeszłości dopuszczaliśmy się rażących i powtarzających się opóźnień w spłacie, to bank prawdopodobnie odrzuci nasz wniosek o kredyt na 100 tys. zł. Mając na uwadze wysoką kwotę potencjalnego zobowiązania, ryzyko zaniechania jego spłaty jest dla banku zbyt duże.

Szukasz najtańszego kredytu?
Porównaj

Kredyt 100 tys. zł na 10 lat - jakie dokumenty są potrzebne?

W pierwszej kolejności, oprócz samego wniosku kredytowego, potrzebny jest dowód osobisty, który pozwoli kredytodawcy potwierdzić naszą tożsamość. W przypadku obcokrajowca wymagany będzie paszport i karta pobytu. Krok ten mogą pominąć osoby, które ubiegają się o kredyt na 100 tys. zł na 10 lat w banku, który prowadzi ich konto osobiste. To możliwe, bo bank zweryfikował już ich tożsamość podczas zakładania rachunków.

Następnie bank sprawdzi przekazane we wniosku informacje o osiąganych dochodach. W tym celu konieczne będzie dołączenie dokumentu potwierdzającego stan faktyczny. Bank może oczekiwać m.in.:

 • zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach,
 • historii konta bankowego za wskazany okres,
 • deklaracji podatkowej za poprzedni rok,
 • zaświadczenia potwierdzającego wysokość emerytury.

Mając na uwadze, że kwota kredytu jest wysoka, nie jest możliwe zaciągnięcie go w oparciu oświadczenie o osiąganych dochodach. W najlepszej sytuacji pod tym kątem znajdują się osoby zaciągające kredyt gotówkowy na 100 tys. zł w banku, który od dłuższego czasu prowadzi ich główne konto osobiste, czyli takie, na które wpływa wynagrodzenie i z którego wykonywanych jest większość operacji. Historia takiego rachunku może być wystarczająca do podjęcia decyzji kredytowej.

Kredyt 100 tys. zł na 10 lat - jakie koszty?

Zaciągając kredyt na 100 tys. zł trzeba liczyć się z faktem, że miesięczna rata będzie odczuwalnie obciążać domowy budżet. Co prawda 10-letni okres spłaty sprawi, że będzie ona niższa, niż w przypadku zobowiązania na taką samą kwotę zaciągniętego na kilka lat, ale wydłużenie okresu finansowania wpływa na podwyższenie całkowitego kosztu kredytu (odsetki od pożyczonego kapitału naliczane są w dłuższym terminie). Oprócz tego na koszt kredytu gotówkowego na 100 tys. zł wpływa:

 • Oprocentowanie nominalne - od tego parametru zależy wysokość miesięcznych odsetek, które spłacamy każdego miesiąca wraz z częścią kapitałową raty. Kredyty gotówkowe na krótszy okres oprocentowane są zazwyczaj według stałej stopy procentowej. Oznacza to, że bez względu na warunki rynkowe wysokość miesięcznej raty będzie taka sama. W przypadku kredytu na 100 tys. zł na 10 lat jest niemal pewne, że odsetki będą naliczane w oparciu o oprocentowanie zmienne składające się ze stałej marży i podlegającej wahaniom stawki WIBOR. Niektóre banki udzielają kredytów gotówkowych ze stałym oprocentowaniem w pierwszych latach spłaty, które następnie przekształcane jest w oprocentowanie zmienne, np. po 24 miesiącach spłaty zobowiązania.
 • Prowizja za udzielenie finansowania - to wynagrodzenie banku za samo udzielenie finansowania. Część z nich wyjaśnia, że to koszt związany z rozpatrzeniem i analizą dokumentów. Prowizja najczęściej określana jest, jako procent kwoty kredytu, np. 5% kwoty kredytu i nie mniej niż 1.500 zł. Oznacza to, że kredyt na 100 tys. zł będzie kosztować nas 5.000 zł prowizji. Prowizja może być zapłacona jednorazowo z góry, albo podzielona przez liczbę miesięcznych rat i doliczana do nich w trakcjie spłaty. Prowizja może także pomniejszać kwotę kredytu, przez co ostatecznie pożyczymy niższą kwotę. Warto zwrócić na to uwagę przed podpisaniem umowy.
 • Ubezpieczenie - nie jest obowiązkowe, ale może wpłynąć na warunki finansowania. I tak ten sam kredyt z polisą może charakteryzować się korzystniejszymi warunkami finansowania, np. niższą prowizją. Najczęściej wraz z kredytem na 100 tys. zł na 10 lat oferowane jest ubezpieczenie na życie, od utraty pracy lub na wypadek ciężkiej choroby i trwałego inwalidztwa. Warto pamiętać, że skorzystanie z dodatkowej polisy nie jest wyłącznie interesem banku i gwarantuje nam określoną ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

W przeciwieństwie do kredytów samochodowych i hipotecznych kredyt gotówkowy zazwyczaj nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń na majątku o charakterze trwałym, dzięki czemu nie jesteśmy narażeni na dodatkowe koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia, wynikające m.in. z konieczności wyceny nieruchomości czy wpisaniu pojazdu do rejestru zastawów.

Które banki oferują kredyt gotówkowy na 100 tys. zł na 10 lat?

Ofertę kredytu gotówkowego na 100 tys. zł na 10 lat znajdziemy przynajmniej w kilku bankach uniwersalnych. Mając na uwadze, że zobowiązanie na taką kwotę generować będzie wysoką miesięczną ratę, przed podjęciem decyzji warto przeprowadzić szczegółową analizę ofert. W tym celu wykorzystać można internetową porównywarkę kredytów gotówkowych. Kredyt gotówkowy na 100 tys. zł na 10 lat znajdziemy w poniższych bankach (stan na 18 lutego 2022 r.).

Kredyt gotówkowy 100 tys. zł na 10 lat

Bank

RRSO

Rata

Kwota do spłaty

Bank Pekao

9,91%

1 293,00 zł

155 211,38 zł

BNP Paribas

9,91%

1 293,00 zł

155 211,38 zł

Citi Handlowy

10,50%

1 323,00 zł

158 765,90 zł

Alior Bank

11,50%

1 374,00 zł

164 874,37 zł

Santander Bank Polska

14,80%

1 546,00 zł

185 439,61 zł

Kredyt na 100 tys. zł na 10 lat - jakie różnice pomiędzy ofertami?

Wybór oferty zależ od szeregu czynników, jednak najczęściej branym pod uwagę elementem jest koszt zobowiązania. Analiza przedstawionych powyżej propozycji uświadamia, jak ważne jest porównywanie ofert. Najtańszy kredyt gotówkowy na 100 tys. na 10 lat zaciągnąć można w banku Pekao i BNP Paribas. Oferty charakteryzuje taka sama rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO (9,91%), co przekłada się na miesięczną ratę w wysokości 1293 zł i całkowity koszt kredytu na poziomie 155.211,38 zł.

Najdroższa oferta w przezentowanym zestawieniu generuje miesięczną ratę o 253 zł wyższą w porównaniu do najtańszej propozycji. Mając na uwadze 10-letni horyzont spłaty różnica w całkowitym koszcie kredytu wynosi 30.228,23 zł. To już kwota, obok której trudno jest przejść obojętnie.

Jak zaciągnąć kredyt gotówkowy na 100 tys. zł na 10 lat?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu na 100 tys. zł na 10 lat powinna być poprzedzona refleksją dotyczącą zasadności takiego kroku oraz uczciwą oceną naszej sytuacji finansowej. W końcu to my sami najlepiej wiemy, w jakiej kondycji finansowej znajdujemy się na dzień złożenia wniosku kredytowego i czy istnieją jakiekolwiek ryzyka jej pogorszenia w najbliższej przyszłości.

Kiedy jesteśmy przekonani, że nasze dochody i sytuacja majątkowa pozwalają na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania, możemy przejść do realizacji tego celu. Dzieli się on na kilka kroków. Oto one:

 • Analiza rynku i wybór oferty - mając na uwadze liczbę działających w Polsce banków uniwersalnych, znalezienie odpowiedniej oferty może wydawać się zadaniem co najmniej karkołomnym. Z pomocą przychodzą tu dostępne w sieci narzędzia, jak porównywarki kredytów gotówkowych, rankingi i kalkulatory. Rozwiązania te pozwalają na błyskawiczne porównanie ofert spełniających w określone kryteria. Dzięki temu możemy w jednym miejscu porównać propozycje w wielu banków, biorąc pod lupę takie elementy, jak oprocentowanie nominalne, wysokość miesięcznej raty, prowizja za udzielenie finansowania, całkowita kwota do spłaty czy RRSO. Zazwyczaj narzędzia te są bezpłatne i nie wymagają udostępniania swoich danych. Pamiętajmy, aby decyzji nie podejmować pochopnie. Szczególnie, kiedy mówimy o zobowiązaniu, które spłacać będziemy przez najbliższych 10 lat.
 • Świadomy wybór raty - w większości sytuacji będziemy mogli zadecydować, czy kredyt chcemy spłacać w systemie rat równych, czy malejących. Z uwagi na swoją konstrukcję raty równe są rozwiązaniem droższym, jednak mają swoje zalety. Przede wszystkim dają szansę na zaciągnięcie kredytu osobom o słabszej zdolności kredytowej, ponieważ w trakcie jej oceny pod uwagę brane są pierwsze raty wnioskowanego zobowiązania, a te w wariancie rat równych są na początku spłaty niższe. Po drugie raty równe pozwalają lepiej wyobrazić sobie ich wpływ na kondycję osobistego budżetu. Raty malejące wymagają z kolei lepszej zdolności kredytowej, ale w ostatecznym rozrachunku są rozwiązaniem tańszym. Ich konstrukcja pozwala na szybszą redukcję pożyczonego kapitału, co docenią osoby dopuszczające możliwość spłaty kredytu przed czasem.
 • Przygotowanie dokumentów i złożenie wniosku kredytowego - po gruntownej analizie ofert i wyborze wariantu spłaty możemy przejść do złożenia wniosku. Można to zrobić online - bez konieczność wychodzenia z domu - a także bezpośrednio w oddziale banku. Niektóre banki pozwalają również na złożenie wniosku przez infolinię. Warto także przygotować wcześniej dodatkowe dokumenty wymagane przez bank, pozwalające np. potwierdzić wysokość osiąganych dochodów i stałość zatrudnienia. W najkorzystniejszym scenariuszu najlepszą ofertę posiadać będzie bank, który prowadzi nasze główne konto osobiste. Dzięki temu złożymy wniosek za pośrednictwem bankowość elektronicznej bez zbędnych utrudnień i formalności.
 • Oczekiwanie na decyzję kredytową - po otrzymaniu kompletu dokumentów bank przeprowadzi analizę zdolności kredytowej. Mając na uwadze, że ubiegamy się o kredyt na 100 zł na 10 lat, decyzja najprawdopodobniej nie zostanie podjęta w tym samym dniu, jak w przypadku kredytów gotówkowych na niższe kwoty. Bank może też poprosić o wyjaśnienie wybranych kwestii lub przedstawienie dodatkowych dokumentów. Po spełnieniu wszystkich warunków podejmowana jest decyzja.
 • Podpis umowy kredytowej - kolejnym krokiem jest złożenie podpisu na umowie kredytowej. Zawiera ona wiele kluczowych elementów, tj. kwota kredytu, okres finansowania, sposób naliczania odsetek, informacje o kosztach kredytu, harmonogram spłaty, zasady zmiany oprocentowania kredytu, informacje dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu czy konsekwencje w przypadku zaprzestania spłaty. Konieczne jest wnikliwe zapoznanie się z treścią umowy. Zasada jest jedna - nie podpisujemy dokumentu, jeśli nie rozumiemy nawet pojedynczego zapisu. Wątpliwości powinien wyjaśnić pracownik banku, niezależny doradca kredytowy lub prawnik.
 • Wypłata środków - następuje na zasadach określonych w umowie kredytowej. W zależności od banku na środki można czekać od kilku minut do kilku dni.

W trakcie wnioskowania o kredyt na 100 tys. zł na 10 lat mogą pojawić się dodatkowe pytania ze strony banku. Aby lepiej przygotować się na taką ewentualność można wcześniej oszacować swoją orientacyjną zdolność kredytową, korzystając z odpowiedniego kalkulatora. Warto też pobrać raport BIK i sprawdzić, czy nasza historia kredytowa może być dla banku źródłem jakichkolwiek wątpliwości.

Kredyt na 100 tys. zł na 10 lat z komornikiem - czy to możliwe?

Nie. Windykacja i egzekucja zaległości widoczna jest w BIK. W takiej sytuacji żaden bank nie udzieli nam kredytu. Trzeba pamiętać, że niekorzystny status może dotyczyć nie tylko naszego zadłużenia, ale także kredytów i pożyczek, które poręczyliśmy. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest skorzystanie z pożyczki dla zadłużonych z komornikiem. Tego typu produkt dostępny jest w ofercie wybranych firm pozabankowych.

Trzeba jednak pamiętać, że takie rozwiązanie dostępne dla osób, które są w stanie przedstawić dodatkowe zabezpieczenie, np. w postaci poręczenia osoby trzeciej o niebudzącej wątpliwości kondycji finansowo-majątkowej. Po drugie, dzięki pożyczce pozabankowej dla zadłużonych nie mamy szans na pozyskanie 100.000 zł z dziesięcioletnim okresem spłaty.

Kredyt hipoteczny na 100 tys. zł na 10 lat na konkretny cel

Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel, w tym na zakup, remont czy modernizację nieruchomości, jednak biorąc pod uwagę koszty takiego przedsięwzięcia nie jest to optymalne rozwiązanie. W takiej sytuacji warto pomyśleć o kredycie hipotecznym, który stworzony został do realizacji tego typu celów.

Dzięki zabezpieczeniu w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości, kredyt hipoteczny jest wyraźnie tańszy od kredytu gotówkowego. Trzeba jednak przygotować się na bardziej skomplikowaną i czasochłonną ocenę wniosku. Bank szczegółowo zweryfikuje naszą zdolność kredytową, a także oceni jakość nieruchomości, która stanowić będzie główne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. W tym celu może być konieczne przedstawienie operatu szacunkowego nieruchomości.

Decydując się na kredyt hipoteczny musimy posiadać także wkład własny odpowiadający 20% wartości kredytowanej nieruchomości. Niektóre banki, po przedstawieniu dodatkowych zabezpieczeń, gotowe są na obniżenie wkładu własnego do 10%. Wszystko to sprawia, że otrzymanie kredytu hipotecznego na 100 tys. zł na 10 lat wymaga więcej wysiłku niż zaciągnięcie kredytu gotówkowego, jednak w ogólnym rozrachunku będzie to rozwiązanie tańsze.

Sprawdź też: Czym jest Revolut, jak działa i czy jest bezpieczny?

Sprawdź też: Cashback: co to jest? Na czym polega usługa cashback?

Zanim zdecydujesz, porównaj oferty banków
Dalej

Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki