SMART > Poradniki > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie na życie. Przed czym chroni polisa na życie?

Ubezpieczenie na życie. Przed czym chroni polisa na życie?

Śmierć to olbrzymia tragedia, która często wydarza się nieoczekiwanie. Obawiamy się przy tym, jak po naszym odejściu poradzą sobie najbliższe nam osoby. Dobrym rozwiązaniem jest wykupienie ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie na życie. Przed czym chroni polisa na życie?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Po śmierci pozostawiamy po sobie nie tylko wspomnienia i smutek rodziny i przyjaciół. Bardzo często dołączają do nich również niespłacone zobowiązania czy obniżenie standardu życia w wyniku utraty ważnego źródła dochodu. Do podobnych problemów doprowadzić może również m.in. wypadek, który wprawdzie nie będzie śmiertelny, ale doprowadzi do trwałego inwalidztwa czy niezdolności do pracy. Każdy z tych scenariuszy jest jak najbardziej realny, wobec czego elementem stabilnych finansów powinno być odpowiednie zabezpieczenie się przed ich konsekwencjami i redukcja ryzyka. Oczywiście jednym z najpopularniejszych produktów tego typu jest ubezpieczenie na życie. Rynkowa oferta jest niezwykle bogata i umożliwia dopasowanie polisy do indywidualnych oczekiwań i możliwości. Warto jednak dowiedzieć się, na jakie elementy należy zwrócić uwagę, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć interesy swoje i najbliższych osób.

Ubezpieczenie na życie: na czym polega?

Sama nazwa ubezpieczenia na życie bywa nieco zwodnicza: w rzeczywistości bowiem zabezpiecza ona – przynajmniej w większości przypadków – nie samego ubezpieczonego, ale wskazane osoby na wypadek jego śmierci. Jednocześnie jednak oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest bardzo bogata i obejmuje wiele różnych scenariuszy, między innymi:

  • Efektywne inwestowanie: środki gromadzone na polisie na życie mogą z jednej strony zabezpieczać interesy rodziny w razie śmierci ubezpieczonego, z drugiej stanowić dla niego dobre zabezpieczenie na przyszłość, ponieważ pozwalają na mnożenie posiadanego kapitału.
  • Ciężki wypadek: odpowiednie ubezpieczenie na życie pozwoli również na otrzymanie środków np. w sytuacji, w której ubezpieczony ulegnie ciężkiemu wypadkowi i będzie potrzebował funduszy na leczenie czy hospitalizację.
  • Niezdolność do pracy: utrata możliwości pracy zarobkowej to olbrzymi cios dla domowego budżetu, najlepsze ubezpieczenia na życie pozwolą jednak zabezpieczyć się również przed takim problemem.
  • Poważna choroba: elementem polisy na życie może być również ubezpieczenie od niektórych chorób, w tym m.in. nowotworów. Ich leczenie jest bardzo kosztowne, wiąże się również najczęściej z brakiem możliwości uzyskiwania dochodu, wobec czego zabezpieczenie się przed takim scenariuszem to doskonały sposób na utrzymanie standardu życia i uzyskanie wsparcia niezbędnego do walki z chorobą.

Kredyt a ubezpieczenie na życie

W wielu przypadkach wykupienie ubezpieczenia na życie jest także warunkiem banku niezbędnym do uzyskania kredytu hipotecznego lub innych większych zobowiązań. Obok ubezpieczenia nieruchomości czy autocasco to jedno z najczęściej wybieranych ubezpieczeń przy kredycie. Nic w tym dziwnego: instytucji zależy na zabezpieczeniu swoich interesów w przypadku śmierci kredytobiorcy. W takim przypadku scenariusz jest natomiast niezwykle prosty. Najpierw kredytobiorca zobowiązany jest do stworzenia cesji ubezpieczenia na życie na rzecz banku. Pozwala to instytucji na uzyskanie funduszy w przypadku śmierci ubezpieczonego. Co ważne: suma ubezpieczenia, a więc kwota, która zostanie wypłacona w przypadku wystąpienia wskazanego w OWU zdarzenia, powinna pokrywać przynajmniej sumę kredytu (w przypadku istnienia współkredytobiorców może ulec podziałowi). W takiej sytuacji z pozyskanych środków bank spłaci pozostałe zadłużenie, a różnica środków zostanie przekazana wskazanym osobom czy spadkobiercom.

Od czego zależą koszty ubezpieczenia na życie?

To, z jaką składką będzie związane ubezpieczenie na życie, zależy od wielu czynników. Podstawowe z nich to:

  • Suma ubezpieczenia: to najważniejsze kryterium. Im wyższa, tym wyższe środki otrzymają uposażone osoby. Jednocześnie jednak rośnie również opłacana cyklicznie składka.
  • Zakres ubezpieczenia: oczywiście wysokość składki będzie również zależała od poziomu ochrony. Ubezpieczenie na życie, które obejmuje wyłącznie śmierć ubezpieczonego, będzie tańsze od tego, które przewiduje inne sytuacje życiowe, np. inwalidztwo.
  • Możliwości inwestycyjne: ubezpieczenia na życie z funkcją pomnażania kapitału działają na innej zasadzie od tych, które skupiają się jedynie na wypłacie środków w przypadku śmierci ubezpieczonego. Chcąc zachować taką samą sumę ubezpieczenia, możemy więc zapłacić zdecydowanie więcej.
  • Wiek i stan zdrowia: rzecz jasna im mniejsze ryzyko dla ubezpieczyciela, tym niższa składka. Najmniej zapłacą więc osoby młode i zdrowe, z wyższą składką muszą liczyć się osoby starsze czy przewlekle chore, a także przedstawiciele zawodów większego ryzyka.

Dobór sumy ubezpieczenia na życie

Aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć swoje interesy, a jednocześnie dostosować wydatki do możliwości domowego budżetu, przede wszystkim należy właściwie ocenić sumę ubezpieczenia na życie. Ta będzie bowiem w znacznym stopniu decydować o tym, z jakimi kosztami będzie się wiązała sama polisa. Jeżeli ubezpieczenie pełni jedynie funkcję spełnienia warunków banku, wówczas oczekiwana suma zostanie wskazana bezpośrednio przez instytucję. Sytuację z pewnością zmienia jednak posiadanie potomstwa: chcąc zabezpieczyć jego interesy i finansową przyszłość, zależy nam na zapewnieniu mu odpowiednich środków np. na edukację. Wówczas, co oczywiste, suma ubezpieczenia na życie musi być wyższa. W każdym przypadku jej wysokość należy więc dostosowywać do indywidualnego scenariusza i realnych potrzeb.

Kiedy warto pomyśleć o polisie na życie?

Bez wątpienia ubezpieczeniem na życie najczęściej interesują się rodzice, chcący w odpowiedni sposób zabezpieczyć przyszłość dzieci. Zazwyczaj rzadko myślą o tym natomiast młode osoby, które nie posiadają potomków. Bez wątpienia o polisie na życie powinni pomyśleć kredytobiorcy spłacający wyższe zobowiązania. W innym przypadku mogliby przekazać swoim spadkobiercom sporej wysokości zadłużenie. Ubezpieczenie na życie, nawet jeżeli nie jest formalnym wymogiem banku, stanowi doskonałe zabezpieczenie interesów najbliższych dla kredytobiorcy osób, dlatego warto pomyśleć o nim, spłacając m.in. kredyt hipoteczny.

Ubezpieczenia osobowe

Poradniki