SMART > Poradniki > Porady w finansach > Harmonogram spłaty kredytu – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć!
   Aktualizacja:

Harmonogram spłaty kredytu – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć!

Harmonogram spłaty kredytu to istotny załącznik do umowy kredytu, pożyczki lub leasingu. To pewnego rodzaju drogowskaz ku końcowi spłaty Twojego zobowiązania. Znajdziesz tam najistotniejsze z punktu planowania budżetu informacje. Co koniecznie powinieneś wiedzieć o harmonogramie? Sprawdź!

Harmonogram spłaty kredytu – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć!
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Harmonogram spłaty kredytu to integralna część każdej umowy kredytowej czy leasingowej. To plan spłaty zobowiązania uwzględniający wszystkie pozostałe do spłaty raty z wyszczególnieniem ich części składowych. Zdecydowanie powinieneś zapoznać się z tym dokumentem przed podpisaniem umowy kredytowej oraz każdorazowo, kiedy bank prześle Ci aktualizację harmonogramu. Co powinieneś wiedzieć o harmonogramie spłaty kredytu? Podpowiadamy!

Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Umowie kredytowej towarzyszy kilka załączników. Jednym z nich jest harmonogram spłaty kredytu, a więc tabela określająca termin oraz wysokość spłaty kolejnych rat zobowiązania.

Z harmonogramem spłaty kredytu spotkasz się zarówno w przypadku kredytów gotówkowych czy hipotecznych, jak również: pożyczek i leasingów. Instytucja finansowa, która udziela finansowania ma obowiązek dostarczenia Ci harmonogramu wraz z pozostałymi dokumentami kredytowymi przy podpisywaniu umowy kredytowej, a później każdorazowo, kiedy jego zapisy ulegną zmianie. Dokument możesz otrzymać dorgą mailowa lub papierową.

Jakie informacje znajdziesz w harmonogramie spłaty kredytu?

Zastanawiasz się, jak wygląda harmonogram spłaty kredytu?

Plan spłaty kredytu to przede wszystkim dokument określający wysokość kolejnych, pozostałych do spłaty rat zobowiązania. Harmonogram spłaty rat zawiera jednak również szereg innych informacji:

 • numer umowy kredytowej;

 • numer rachunku do spłaty rat;

 • okres kredytowania;

 • okres ewentualnej karencji w spłacie;

 • wysokość aktualnego oprocentowania kredytu;

 • informacje odnośnie terminu spłaty każdej kolejnej raty zobowiązania;

 • dane dotyczące kwoty kredytu pozostałego do spłaty;

 • wysokość rat kredytu z podziałem na bieżącą kwotę kapitału i odsetek;

 • całkowity koszt kredytu;

 • kwotę udzielonego zobowiązania.

Warto wiedzieć, że w harmonogramie spłaty rat mogą pojawiać się zmiany. O tym, z czego one wynikają, będziemy pisać w dalszej części artykułu. Najbardziej aktualne harmonogramy znajdują się w serwisie transakcyjnym banku. Tam ewentualne zmiany możesz obserwować na bieżąco.

Jakie elementy wpływają na ogólny wygląd harmonogramu spłaty kredytu?

Harmonogram kredytu będzie wyglądał inaczej w przypadku różnych produktów kredytowych. Przykładowy harmonogram spłaty kredytu studenckiego będzie zupełnie inny niż w przypadku kredytu gotówkowego lub hipotecznego.

Harmonogram spłat kredytu będzie też kształtował się inaczej w przypadku różnego rodzaju rat oraz oprocentowania. Przypomnijmy, że obecnie klienci mają do wyboru raty równe i malejące oraz oprocentowanie stałe i zmienne.

Dlaczego harmonogram spłaty kredytu hipotecznego lub gotówkowego jest tak istotny? 

Z perspektywy kredytobiorcy harmonogram spłaty kredytu to niezwykle istotna informacja. Dzięki jasnemu określeniu, kiedy ma dojść do płatności raty, będziesz w stanie oszacować, jakie środki pozostaną w Twoim portfelu w konkretnych miesiącach.

Ważne jest, że harmonogram spłaty kredytu można oszacować jeszcze przed podpisaniem umowy. W tym celu należy przeprowadzić symulację rat kredytu. Można to zrobić wykorzystując nasz kalkulator kredytu hipotecznego.

Zobacz również: Bezpieczny kredyt 2% i Program Mieszkanie bez wkładu własnego to nie wszystko! Sprawdź, jaką pomoc rządową możesz otrzymać przy zakupie jednej nieruchomości!

Harmonogram spłat może ulec zmianie!

Chociaż harmonogram spłaty kredytu jest wiążącym dokumentem, nie oznacza to wcale, że nie może ulec zmianie. Wbrew pozorom nie oznacza to od razu problemów, z którymi miałby się spotkać kredytobiorca.

Zmiana harmonogramu spłaty kredytu może być następstwem:

 • skorzystania z opcji nadpłaty kredytu hipotecznego – nadpłata kredytu powoduje obniżenie wysokości rat lub skrócenie okresu kredytowania;

 • wakacji kredytowych – wakacje kredytowe spowodują wydłużenie okresu  spłaty lub podwyższenie pozostałych do spłaty rat kredytu;

 • zmiany oprocentowania w przypadku zmiennej stopy procentowej, do której obliczenia wykorzystuje się stałą marżę banku oraz zmienny wskaźnik WIBOR, zmiana oprocentowania jest rzeczą naturalną; 

 • zmiany warunków umowy – w okresie spłaty kredytu możemy wnioskować również o jego restrukturyzację; ta najczęściej zakłada wydłużenie okresu spłaty, co rzecz jasna bezpośrednio wpływa na harmonogram i symulację rat kredytu; z takiego narzędzia najczęściej korzysta się w przypadku przejściowych problemów finansowych;

 • zmiany systemu spłaty – renegocjowanie warunków spłaty kredytu może uwzględniać zmianę przyjętego systemu spłaty, np. z rat równych na malejące.

Harmonogram spłat kredytu a nadpłata kredytu

Uważna analiza harmonogramu spłat kredytu może stać się dobrym motywatorem do regularnego nadpłacania zobowiązania. Nawet mniejsze kwoty, uszczuplające regularnie część kapitałową, w wyraźny sposób przełożą się na wartości ujęte w harmonogramie spłaty.

Warto co jakiś czas przeprowadzać symulacje rat kredytu, aby rozważyć różne scenariusze i dobrać taki, który umożliwi znalezienie realnych oszczędności oraz wzorową spłatę zobowiązania.

Dlaczego w harmonogramie spłaty kredytu rata racie nierówna?

Harmonogram spłaty kredytu uwzględnia przede wszystkim dwa czynniki: wysokość raty oraz termin jej płatności. W najbardziej czytelny sposób prezentuje się więc w przypadku rat stałych, kiedy ich wysokość nie zmienia się przez cały okres kredytowania. Wówczas w pierwszym okresie spłaty kredytu regulujemy w pierwszej kolejności część odsetkową, natomiast część kapitałowa – ze względu na strukturę zadłużenia – jest znacznie niższa. Z czasem jednak, wraz ze stopniowym obniżaniem kapitału, ta tendencja ulega odwróceniu i większość wpłacanych pieniędzy przeznaczana jest na obniżanie wysokości zasadniczego zadłużenia.

W przypadku rat malejących udział rat kapitałowych jest zdecydowanie wyższy od samego początku i jest stały przez cały okres spłaty kredytu. To z tego powodu pierwsza płatność jest najwyższa, kolejne są natomiast niższe.

Zobacz również: Bezpieczny Kredyt 2% tylko dla związków małżeńskich – śmiała próba sabotowania działań rządu czy potwierdzony fakt? Na co jeszcze należy uważać?

Harmonogram spłaty kredytu – wiedza w pigułce

 1. Harmonogram to plan spłaty kredytu, który zawiera najistotniejsze informacje o częściach składowych każdej kolejnej raty oraz kwocie kredytu pozostałej do spłaty.

 2. Pierwszy dokument otrzymasz wraz z kopią podpisanej umowy kredytowej. Każdorazowo przy zmianie parametrów zobowiązania będziesz otrzymywać nowy harmonogram spłaty kredytu.

 3. Harmonogram spłaty kredytu może ulec zmianie.

Parametry kredytu hipotecznego

Poradniki