Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Po podpisaniu umowy kredytowej rozpoczyna się okres szczególnie ważny dla każdego kredytobiorcy, a więc spłata zobowiązania. Ta odbywa się zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu. Warto dowiedzieć się, co na niego wpływa.

Proces uzyskiwania kredytu hipotecznego jest długi i skomplikowany. Nic w tym dziwnego. To w końcu zazwyczaj bardzo wysokie zobowiązania, które spłacamy najczęściej przez znaczną część życia. Potwierdza to również analiza kredytów mieszkaniowych zaciąganych przez Polaków. Najwięcej zobowiązań spłacamy przez okres 30 lat. Harmonogram spłaty kredytu określany jest jednak na samym jej początku. Jest to oczywiście bardzo ważny dokument, dzięki któremu będziemy w stanie oszacować koszty związane ze spłatą kredytu w dowolnym momencie. Niedostosowanie się do wskazanych w nim terminów może natomiast wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Jednocześnie warto mieć świadomość, że harmonogram spłat może również ulec zmianie.

Harmonogram spłaty kredytu – jak będzie wyglądać spłata kredytu? (fot. Pixabay / Pexels)

Harmonogram spłaty kredytu: ważny dokument

Umowie kredytowej towarzyszy kilka załączników. Jednym z nich jest harmonogram spłaty kredytu, a więc tabela określająca termin oraz wysokość spłaty kolejnych rat. Z perspektywy kredytobiorcy to niezwykle ważna informacja: w końcu ich regulowania nie uda się w żaden sposób uniknąć, a dzięki jasnemu określeniu, kiedy ma dojść do płatności, będziemy w stanie oszacować, jakie środki pozostaną w naszym portfelu. Harmonogram spłaty kredytu można oszacować jeszcze przed podpisaniem umowy: w tym celu należy przeprowadzić symulację rat kredytu, wykorzystując w tym celu kalkulator kredytu hipotecznego.

Harmonogram spłat może ulec zmianie

Chociaż harmonogram spłaty kredytu jest wiążącym dokumentem, nie oznacza to wcale, że nie może ulec zmianie. Wbrew pozorom nie oznacza to od razu problemów, z którymi miałby się spotkać kredytobiorca. Informacje ujęte w harmonogramie spłaty ulegną zmianie np. w przypadku:

  • Skorzystania z opcji nadpłaty kredytu hipotecznego: większość banków decyduje się na umożliwienie swoim klientom zastosowania dwóch mechanizmów. W pierwszym harmonogram spłaty kredytu nie ulegnie zmianie, jednak – w przypadku większej kwoty nadpłaty – obniżona zostanie wysokość rat, w drugim natomiast możemy wnioskować o zmianę harmonogramu spłaty i ponowne przeliczenie rat.
  • Skorzystania z wakacji kredytowych: w wyraźny sposób na harmonogram spłaty kredytu wpłynie również karencja kredytu lub wakacje kredytowe. Warto pamiętać, że te opcje wpłyną na wydłużenie okresu spłaty lub zmianę wysokości kolejnych rat. Koniec końców pozostające zadłużenie i tak trzeba będzie uregulować.
  • Zmiana oprocentowania: w przypadku zmiennej stopy procentowej, do której obliczenia wykorzystuje się stałą marżę banku oraz wskaźnik WIBOR, może dojść również do zmiany oprocentowania kredytu, co przełoży się na wysokość regulowanej co miesiąc raty odsetkowej. Wówczas w zaktualizowanym harmonogramie spłaty kredytu ujęte będą także inne wartości, jednak sam terminarz będzie wyglądał dokładnie tak samo.
  • Zmiana warunków umowy: w okresie spłaty kredytu możemy wnioskować również o jego restrukturyzację. Ta najczęściej zakłada wydłużenie okresu spłaty, co rzecz jasna bezpośrednio wpływa na harmonogram i symulację rat kredytu. Z takiego narzędzia najczęściej korzysta się w przypadku przejściowych problemów finansowych.
  • Zmiana systemu spłaty: renegocjowanie warunków spłaty kredytu może uwzględniać również zmianę przyjętego systemu, np. z rat równych na malejące. Wówczas potrzebne będzie przeprowadzenie nowej symulacji spłaty kredytu i sporządzenie uaktualnionego harmonogramu spłaty.

Harmonogram spłat: bodziec do nadpłacania

Uważna analiza harmonogramu spłat kredytu może stać się dobrym motywatorem do regularnego nadpłacania zobowiązania. Nawet mniejsze kwoty, uszczuplające regularnie część kapitałową, w wyraźny sposób przełożą się na wartości ujęte w harmonogramie spłaty. Warto co jakiś czas przeprowadzać także symulacje rat kredytu, aby rozważyć różne scenariusze i dobrać taki, który umożliwi znalezienie realnych oszczędności oraz wzorową spłatę zobowiązania.

Rata racie nierówna

Harmonogram spłaty kredytu uwzględnia przede wszystkim dwa czynniki: wysokość raty oraz termin jej płatności. W najbardziej czytelny sposób prezentuje się więc w przypadku rat stałych, kiedy ich wysokość nie zmienia się przez cały okres kredytowania. Wówczas w pierwszym okresie spłaty kredytu regulujemy w pierwszej kolejności część odsetkową, natomiast część kapitałowa – ze względu na strukturę zadłużenia – jest znacznie niższa. Z czasem jednak, wraz ze stopniowym obniżaniem kapitału, ta tendencja ulega odwróceniu i większość wpłacanych pieniędzy przeznaczana jest na obniżanie wysokości zasadniczego zadłużenia. W przypadku rat malejących udział rat kapitałowych jest zdecydowanie wyższy od samego początku i jest stały przez cały okres spłaty kredytu. To z tego powodu pierwsza płatność jest najwyższa, kolejne są natomiast niższe.

Znajduje to także przełożenie na całkowitą wartość kredytu: jeżeli pożyczamy kwotę 240 000 zł, oprocentowanie będzie wynosić 3,8% i harmonogram spłaty kredytu będzie obejmował okres 30 lat, w przypadku rat równych zapłacimy 402 588 zł a malejących 377 180 zł. To drugie rozwiązanie – co warto uwzględnić – wymaga jednak zdecydowanie wyższej zdolności kredytowej ze względu na większe obciążenie w pierwszym okresie spłaty kredytu.


2020-03-25

Ułatwienia dla kredytobiorców w BOŚ: oferta antykryzysowa

Kolejne banki przedstawiają specjalne narzędzia dla kredytobiorców borykających się z problemami ze spłatą zadłużenia w związku z epidemią koronawirusa. Jednym z nich jest BOŚ.

2020-03-25

Wakacje kredytowe w Nest Bank w związku z epidemią COVID-19

Globalna epidemia koronawirusa w sposób szczególny wpłynęła na sytuację osób spłacających zobowiązania kredytowe. Swoją propozycję dla nich przedstawił między innymi Nest Bank.

2020-03-25

Odroczenie spłaty rat w Citi Handlowym. Koronawirus: program pomocowy

Epidemia COVID-19 w sposób szczególny dotknęła kredytobiorców. Swoją propozycję przygotował dla nich również bank City Handlowy.

Zmiana zasad spłaty kredytów w Alior Bank w związku z epidemią koronawirusa

Część kredytobiorców, zwłaszcza ci, którzy utracili źródło dochodu, może napotkać spore problemy z regulowaniem zobowiązań. Alior Bank przygotował dla nich specjalną ofertę.

Zawieszenie spłaty kapitału kredytu w Santander. Rozwiązania dla kredytobiorców

Działające na polskim rynku banki wdrożyły działania ułatwiające kredytobiorcom spłatę zobowiązań. Na spore udogodnienia mogą liczyć klienci banku Santander.

Koronawirus i kredyt. Wakacje kredytowe w banku Millennium

Epidemia wirusa COVID-19 zagraża nie tylko naszemu zdrowiu, ale również bezpieczeństwu budżetu domowego. Specjalne oferty dla kredytobiorców przygotowały banki, w tym bank Millennium.

Walka z koronawirusem: zawieszenie spłaty w Raiffeisen Bank International

Epidemia koronawirusa i towarzyszące jej działania prewencyjne wystawiły na próbę możliwości finansowe Polaków. Specjalną ofertę dla kredytobiorców przygotował także Raiffeisen Bank International.

Ikona informacji
poradniki