WIBOR. Czym jest WIBOR 3M? Aktualny WIBOR

WIBOR. Czym jest WIBOR 3M? Aktualny WIBOR
Spis treści

Stopy procentowe mają olbrzymi wpływ na nasze finanse, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Kredytobiorców powinna przede wszystkim interesować stawka WIBOR.

Stopy procentowe, utrzymujące się od kilku lat na najniższym historycznym poziomie, pozwalają na stosunkowo tanie zadłużanie się, co rzecz jasna znajduje przełożenie na zainteresowanie Polaków różnymi typami kredytów, w tym przede wszystkim kredytami hipotecznymi. Według raportu AMRON-SARFiN obecnie na naszym rynku jest aż 2,389 mln czynnych umów kredytów mieszkaniowych, a łączna kwota zadłużenia z ich tytułu wynosi 443,121 mld zł, a więc o 6,74% więcej niż w ubiegłym roku. Duże zainteresowanie kredytami napędza rynek nieruchomości, coraz częściej kupujemy nie tylko mieszkania dla siebie, ale również traktujemy je jako idealny sposób na inwestycje. Warto jednak pamiętać, że ogólne koszty kredytu zależą od kilku czynników, w tym przede wszystkim wysokości stóp procentowych. Jeżeli te zostaną podniesione, przyjdzie nam w związku z tym więcej płacić, co będzie szczególnie bolesne w przypadku dużych zobowiązań.

Co to jest WIBOR?

WIBOR (z angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na rodzimym rynku międzybankowym. Stawkę WIBOR określa się poprzez fixing WIBOR: jest to średnia arytmetyczna oprocentowania depozytów największych banków w ujęciu rocznym, podawana każdego dnia. WIBOR nie zawsze oznacza jednak to samo, dużo zależy zwłaszcza od długości depozytu. Najpopularniejsze z nich to:

  • WIBOR ON – depozyt na jeden dzień
  • WIBOR TN – depozyt na jeden dzień począwszy od następnego dnia
  • WIBOR 1M – depozyt na 1 miesiąc
  • WIBOR 3M – depozyt na 3 miesiące. Zwykle to właśnie WIBOR 3M jest wykorzystywany przy określaniu oprocentowania kredytów.
  • WIBOR 6M – depozyt na 6 miesięcy.

W ujęciu praktycznym: im niższy WIBOR, tym niższe oprocentowanie kredytu. Osoby spłacające zobowiązania powinny więc sporo uwagi udzielać przede wszystkim komunikatom Rady Polityki Pieniężnej, odpowiedzialnej za ustalanie wysokości stóp procentowych. Ich podniesienie pociągnie za sobą podniesienie stawki WIBOR. Oznaczenie referencyjnej wysokości oprocentowania ma dodatkowe znaczenie: jeżeli przykładowo jest to WIBOR 3M, przez trzy miesiące będziemy mieli również pewność ustalonego oprocentowania. Później wartość ta może ulec zmianie, co warto mieć na uwadze, zaciągając zobowiązania.

Ważna jest umowa

Trzeba pamiętać, że różne banki w różny sposób odnoszą się do kwestii zmiany oprocentowania. Dokładne informacje na ten temat powinniśmy znaleźć w umowie. Jej skrupulatna lektura to podstawowy obowiązek każdego kredytobiorcy! Często zmianę oprocentowania raty uwzględnia się od wahania stawki WIBOR o wybrany zakres, niektóre instytucje ustalając nowe stawki biorą pod uwagę wysokość z konkretnego dnia albo średnią arytmetyczną z wybranego okresu. Nie zawsze zmiana WIBOR – zwłaszcza, jeżeli jest niewielka – wpłynie więc na wysokość oprocentowania i nie zawsze będzie to natychmiastowa zmiana.

Co ma wpływ na oprocentowanie kredytu?

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu warto przede wszystkim dowiedzieć się, co wpływa na wysokość kosztów, które będziemy musieli ponosić. Regulując każdą ratę, spłacamy część kapitałową i odsetkową. O ile ta pierwsza jest zrozumiała i oznacza po prostu spłatę części kapitału pozostałego do uregulowania, druga jest nieco bardziej skomplikowana: składa się na nią przyjęta stawka WIBOR (najczęściej WIBOR 3M, choć można spotkać się również z WIBOR 1M lub WIBOR 6M) oraz marża banku. Na ten pierwszy czynnik oczywiście nie mamy wpływu, drugi może jednak podlegać negocjacji, warto zająć się tym przed podpisaniem umowy kredytowej.

Aktualny WIBOR

Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości z wykorzystaniem kredytu hipotecznego mają sporo powodów do zadowolenia. WIBOR utrzymuje się na najniższych poziomach od lat, co daje im duże korzyści. Jak wynika z danych AMRON-SARFiN, przeciętna marża banku dla modelowego kredytu (300 000 zł, LtV 75%, okres spłaty wynoszący 25 lat) wynosi 2,10%. Biorąc pod uwagę, że WIBOR 3M wyniósł pod koniec grudnia 2019 roku 1,70%, średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosi 3,82%. Jak widać: można pożyczać pieniądze stosunkowo tanio. Jednocześnie warto pamiętać, że niski WIBOR wiąże się także z nieco większymi marżami, które nie podlegają zmianom w zależności od wysokości stóp procentowych, więc może się to negatywnie przełożyć na wysokość całkowitych kosztów kredytu.

WIBOR 3M: prognozy

Zaciągając kredyt hipoteczny należy zastanowić się, jak będzie wyglądało nasze zobowiązanie w przypadku podniesienia stawki WIBOR. Wykorzystując dane wskazane w przywoływanym raporcie (kredyt wynoszący 300 000 zł, spłata rozłożona na 25 lat, oprocentowanie 3,82%) okazuje się, że rata wynosi obecnie 1553.85 zł. Co się stanie, jeśli WIBOR 3M osiągnie wartość 2,72%, a więc taką, jaką miał jeszcze w maju 2014 roku? Co miesiąc trzeba będzie zapłacić 1725.92 zł. Jeżeli cofniemy się w czasie nieco bardziej, do stycznia 2013 roku, kiedy WIBOR 3M wynosił 3,95%, okaże się, że wysokość raty wzrosłaby do 1945.76zł. Natomiast w czerwcu 2012 roku przy WIBOR 3M 5,11% trzeba byłoby płacić miesięcznie 2164.56 zł. Aż o 610.71 zł więcej niż obecnie! Oczywiście w przypadku WIBOR 3M prognozy są trudne i ryzykowne. Według deklaracji Prezesa RPP niska stawka utrzyma się jeszcze przynajmniej przez najbliższy rok. Część ekspertów postuluje jednak podniesienie stóp procentowych. W praktyce: wszystkie scenariusze są możliwe i odpowiedzialny kredytobiorca powinien być na nie przygotowany.

Poradniki