SMART > Poradniki > Porady w finansach > Marża kredytu: czym jest i od czego zależy marża banku?
   Aktualizacja:

Marża kredytu: czym jest i od czego zależy marża banku?

Marża kredytu hipotecznego lub gotówkowego bezpośrednio wpływa na całkowity koszt kredytu. Potencjalni kredytobiorcy z kolei zwracają uwagę przede wszystkim właśnie na cenę danego produktu bankowego. Zasada jest prosta - im tańsze zobowiązanie, tym lepsze. Sprawdźmy więc, co to jest marża kredytu i jak można ją obniżyć.

Marża kredytu: czym jest i od czego zależy marża banku?
Spis treści
więcej Ikona strzałki


Dlaczego dla banku tak ważna jest marża kredytu?

Choć rynek kredytów jest wyjątkowo rozbudowany i zróżnicowany, niektóre pojęcia i mechanizmy są stałe - m.in. marża kredytu. Przy tym na ostateczny koszt zobowiązania wpływ ma kilka różnych czynników. Część z nich będzie prezentować się w dokładnie taki sam sposób w różnych instytucjach. Pozostałe będą natomiast zależeć zarówno od wybranej oferty, jak i indywidualnych czynników. Podstawową zmienną jest właśnie marża kredytu danego banku.

To właśnie marża kredytu pozwala instytucji zarabiać na użyczaniu kapitału swoim klientom. Jej obniżenie może być w związku z tym dobrym sposobem na oszczędność zarówno w procesie wnioskowania, jak i podczas okresu obowiązywania umowy kredytowej.

Warto dowiedzieć się, co wpływa na jej wysokość i co poza nią przekłada się na koszty zobowiązania. Szczególne znaczenie, ze względu na wysokie kwoty i długi okres spłaty, będzie odgrywać marża kredytu hipotecznego.

Co to jest marża kredytu?

Marża kredytu to zysk kredytodawcy (np. banku) z tytułu udzielonego zobowiązania. Marża banku wyrażona jest w procentach w ujęciu rocznym i wraz ze wskaźnikiem WIBOR® stanowi oprocentowanie.

Choć marża kredytu jest jednym z największych zobowiązań, to zwykle porównując oferty kredytów, zwracamy uwagę właśnie na ogólne oprocentowanie. Zresztą często to właśnie ono jest eksponowane w materiałach marketingowych rozpowszechnianych przez instytucje. Warto mieć jednak świadomość, że nie tylko oprocentowanie decyduje o tym, ile tak naprawdę przyjdzie nam zapłacić za pożyczoną gotówkę.

Marża kredytu hipotecznego i gotówkowego na tle innych kosztów

Na całkowity koszt kredytu hipotecznego lub gotówkowego wpływ ma nie tylko marża banku, ale również inne czynniki, takie jak:

 • oprocentowanie kredytu, 
 • prowizja, 
 • inne opłaty (np. związane z rozpatrzeniem wniosku, podjęciem innych działań, ale również cross-sellingiem czy ubezpieczeniami).

Sprawdź również: Kredyt a cross-selling. Czy sprzedaż komplementarna się opłaca?

Niektóre z nich, jak np. wysokość prowizji, ponosimy jednorazowo. Inne trzeba będzie regulować cyklicznie. W związku z tym, analizując oferty, warto wziąć pod uwagę ten czynnik. W niektórych przypadkach okaże się, że wysoka prowizja. Choć na pierwszy rzut oka jest bardzo nieopłacalna – pozwoli na uzyskanie większych oszczędności od produktu, w którym prowizja będzie niższa, ale marża kredytu okaże się wyższa. Co ważne, zaznajomić się przede wszystkim z RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopą oprocentowania, która ujmuje wszystkie ponoszone koszty w skali roku.

Sprawdź również: Prowizja za udzielenie kredytu: czym jest i jak ją obniżyć?

Marża banku a oprocentowanie kredytu

Marża banku w wymierny sposób wpływa na wysokość oprocentowania kredytu. To natomiast składa się z jednej strony ze stopy referencyjnej, na którą bank nie ma jakiegokolwiek wpływu, ponieważ jej wysokość określa Rada Polityki Pieniężnej, z drugiej z marży kredytu, a więc stawki ustalanej przez instytucję i będącej jej zarobkiem.

W praktyce więc, wybierając np. kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym, miesięczne koszty mogą się zmienić w związku z decyzjami RPP. Jeżeli przyjęta stawka WIBOR® ulegnie podwyższeniu, wzrośnie również wysokość raty, jeżeli natomiast obniży się, płatność będzie niższa.

Jak obniżyć marżę kredytu hipotecznego lub gotówkowego? Pewnym sposobem na uniknięcie tych wahań jest wybór kredytu ze stałym oprocentowaniem. To jednak nie zawsze będzie opłacalne, poza tym nadal brakuje ofert umożliwiających „zamrożenie” oprocentowania na dłuższy okres.

Sprawdź również: Zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe

(Bankier.pl)

Co wpływa na marżę kredytu hipotecznego?

Warto mieć świadomość, że sama marża banku wynika z kilku czynników. Na wiele z nich mamy realny wpływ, wobec czego do procedury udzielania kredytu należy się w odpowiedni sposób przygotować i zapoznać się z tym, jak wygląda krok po kroku. Niektóre z tych elementów to:

 • Cel kredytu: podstawową zaletą kredytu hipotecznego jest jego celowość, a więc zakup konkretnej nieruchomości, która stanowi jego zabezpieczenie. W związku z tym marże kredytów hipotecznych są najniższe w całej ofercie. Większa marża występuje w przypadku innych zobowiązań, w tym pożyczek hipotecznych. 
 • Zdolność kredytowa: uzyskany przez klienta scoring to nie tylko przepustka do uzyskania finansowania, ale również ważna informacja dla banku. Im wyższa zdolność kredytowa, tym mniejsze ryzyko, że nastąpią problemu w regulowaniu płatności. Przekłada się to również na niższą marżę banku. 
 • Wysokość kredytu: kwoty kredytu hipotecznego, ale również gotówkowego mogą opiewać na setki tysięcy złotych. Pamiętajmy, że sam kapitał wyłącznie częściowo przekłada się na całkowite koszty kredytu hipotecznego. 
 • Wskaźnik LtV (ang. Loan to Value): liczy się przy tym nie tylko wnioskowana suma, ale również stosunek uzyskiwanych w ten sposób środków do właściwej wartości nieruchomości. Im wyższy, tym większe ryzyko, a więc również wyższa marża. Zwiększenie wkładu własnego może być więc dobrym sposobem na zmniejszenie marży kredytu hipotecznego. 
 • Relacje z danym bankiem: niektóre instytucje proponują niższą marżę banku dla dotychczasowych klientów lub osób, które decydują się na skorzystanie z rozszerzonej oferty. 
 • Wykupienie innych usług: w wielu przypadkach marża kredytu hipotecznego może ulec obniżeniu poprzez skorzystanie z cross-sellingu, a więc wykupienia innych produktów. 
 • Wysokość prowizji: istnieje również zależność pomiędzy wysokością marży banku a stawką jednorazowej prowizji. Często można spotkać się z ofertami bez prowizji lub z niską prowizją – wówczas znajduje to odzwierciedlenie w marży kredytu. Z drugiej strony wyższa prowizja może pomóc obniżyć wysokość raty, co w dłuższej perspektywie jest zdecydowanie korzystniejsze. 
 • Koniunktura: banki w różny sposób kształtują swoje oferty. Wiele zależy od ogólnej sytuacji i koniunktury na rynku. Niskie stopy procentowe pozwalają na podniesienie marży kredytu hipotecznego bez znacznego obciążania konsumenta, takie działanie może być również uwarunkowane innymi czynnikami. Może to oczywiście skutkować podniesieniem rat w przyszłości w związku ze zmianą stawki WIBOR®. Sama oferta okazuje się natomiast zdecydowanie mniej korzystna od tej, którą proponowano klientom w innym okresie.

Jak obniżyć marżę kredytu hipotecznego drogą negocjacji?

Możemy również negocjować marżę kredytu hipotecznego lub w niektórych przypadkach - także gotówkowego. Aby zrobić to skutecznie, warto jednak mieć w ręku solidne argumenty. Często uzyskanie niższej marży kredytu hipotecznego będzie możliwe pod warunkiem wykupienia dodatkowych usług, czyli skorzystania z tzw. cross-sellingu.

W zamian za otwarcie konta osobistego lub rozpoczęcie korzystania z karty kredytowej można uzyskać wymierne oszczędności w ramach każdej raty. Często jest to więc opłacalne nawet w przypadkach, w których za usługi tego typu trzeba płacić. Obniżenie marży banku jest możliwe również dzięki ustaleniu wyższej prowizji.

Sprawdź również: Ranking kont osobistych 2022 - najlepsze konta bankowe

Warto mieć jednak świadomość, że może być to mniej opłacalne rozwiązanie. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia w przypadku osób, które będą zainteresowane wcześniejszą spłatą kredytu, ponieważ część kosztów, które poniosłyby w późniejszym okresie, przypadnie na sam początek spłaty. Poza tym punktem wyjścia do rozmów może być również dobra kondycja finansowa kredytobiorcy albo lepsza oferta innych instytucji.

Jak obniżyć marżę kredytu hipotecznego, stosując kredyt refinansowy?

Obniżenie marży kredytu hipotecznego jest również możliwe w późniejszym okresie, nawet po podpisaniu umowy kredytowej. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest refinansowanie kredytu. Częstą motywacją do zainteresowania się tym produktem jest zmiana rynkowej oferty.

Jeżeli w okresie, w którym podpisywaliśmy umowę, banki proponowały swoim klientom zdecydowanie gorsze warunki, a po czasie uległo to zmianie, warto o tym pomyśleć. Przed podjęciem decyzji należy jednak dokonać szczegółowych kalkulacji, uwzględniających również dodatkowe koszty, które trzeba będzie ponieść. Ponadto należy również pamiętać o tym, że jest to zupełnie nowe zobowiązanie, wobec czego konieczne stanie się ponowne zbadanie zdolności i historii kredytowej.

Sprawdź również: Refinansowanie kredytu – co to jest kredyt refinansowy?

Jak obliczyć marżę kredytu hipotecznego?

Aby obliczyć marżę kredytu hipotecznego, musimy po prostu spojrzeć do tabeli opłat konkretnego banku. Pamiętajmy jednak, że ostateczna wysokość marży zostanie potwierdzona przez bank w momencie oceny zdolności kredytowej. Jeśli zdolność nie będzie wysoka lub analityk oceni przyznanie kredytu jako ryzykowne, bank może zaproponować podwyższenie wartości marży.

Innym sposobem, aby “obliczyć” marżę kredyt hipotecznego lub nawet gotówkowego jest skorzystanie z dedykowanych narzędzi. Przykładowo rankingi kredytów hipotecznych Bankier SMART w specjalnej tabeli prezentują konkretne wskaźniki, co sprawia, że potencjalny kredytobiorca nie musi wertować dokumentów instytucji bankowych.

Ponadto rankingi kredytów hipotecznych oraz rankingi kredytów gotówkowych są aktualizowane na bieżąco i analizują najlepsze oferty wszystkich banków w Polsce. Dzięki temu każdy może znaleźć najlepszy produkt szybko, sprawnie i bez skomplikowanych formalności.

Koszty kredytu

Poradniki